Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012

Kazalo

3398. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »SIMON NOVAKOVA USTANOVA«, stran 8819.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom SIMON NOVAKOVA USTANOVA, s sedežem Slovenska ulica 20 a, 2000 Maribor, naslednjo
O D L O Č B O
1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »SIMON NOVAKOVA USTANOVA«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 613/2012 z dne 19. 7. 2012, pri notarju Stanislavu Bohincu, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, 2000 Maribor, s katerim je ustanovitelj:
– Ivan Bezjak, Betnavska cesta 38, 2000 Maribor,
ustanovil ustanovo:
– z imenom SIMON NOVAKOVA USTANOVA
– s sedežem: Slovenska ulica 20 a, 2000 Maribor.
2. Namen ustanove je pomoč in skrb za socialno ogrožene, ki so brez lastne krivde ostali brez sredstev za preživljanje.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 1000,00 (tisoč) EUR.
4. Člani prve uprave so: Ivan Bezjak, Betnavska cesta 38, 2000 Maribor, Denis Šoba, Spodnji Gaj pri Pragerskem 48, 2331 Pragersko, Jagoš Babovič, Usnjarska ulica 5, 2000 Maribor.
Št. 12200-4/2012-2
Ljubljana, dne 26. septembra 2012
EVA 2012-2611-0060
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve