Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012

Kazalo

3397. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe«, stran 8819.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe, s sedežem Britof 469, 4000 Kranj, naslednjo
O D L O Č B O
1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 628/12 z dne 2. 7. 2012, pri notarju Vojku Pintarju, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj s katerim je ustanovitelj:
– Družba BREZ DOBIČKA – inovativne družbene storitve d.o.o, s sedežem na Britof 469, 4000 Kranj,
ustanovil ustanovo:
– z imenom: Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe
– s sedežem: Britof 469, 4000 Kranj.
2. Namen ustanove je financiranje, razvoj in podpora socialno podjetniških ter družbeno učinkovitih programov, projektov in dejavnosti organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij, organizacij socialne ekonomije, socialnih podjetij ter dejavnosti drugih subjetkov in posameznikov na področjih socialne ekonomije, socialnega podjetništva ter družbenih inovacij, prava, zagovorništva in mirnega reševanja sporov, socialnega varstva, družinskega varstva, varstva človekovih pravic, zagotavljanja enakih možnosti in socialne vključenosti ter preprečevanja diskirminacije, varstva invalidov, žensk, starejših, otrok, brezposelnih in drugih ranljivih družbenih skupni, varstva in promocije zdravja, ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali, trajnostnega kmetijstva in ekološke pridelave hrane, trajnostnega in socialnega turizma, culture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine, amaterskega športa in telesne culture, katere namen je rekracija in socializacija, znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje, spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije, socialne in pravične trgovine, mladinskega dela, reševanja in zaščite, spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti, zagotavljanja solidarnostne pomoči med ljudmi, prostovoljstva, humanitarnih dejavnosti ter drugih dejavnosti z družbenim koristnimi učinki.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 1000 (tisoč) EUR.
4. Člani prve uprave so: Primož ŠPORAR, Britof 469, 4000 Kranj, Kristjan STROJAN, Žalna 70, 1290 Grosuplje, Tatjana STROJAN, Britof 469, 4000 Kranj.
Št. 1220-1/2012-2
Ljubljana, dne 19. julija 2012
EVA 2012-2611-0052
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve