Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012

Kazalo

3396. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Moja narava – ustanova za pomoč ljudem v stiski«, stran 8818.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom Fundacija Moja narava – ustanova za pomoč ljudem v stiski, s sedežem Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale, naslednjo
O D L O Č B O
1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Moja narava – ustanova za pomoč ljudem v stiski«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 720/2011 z dne 1. 9. 2011, in po odpravku notarskega zapisa z dne 1. 9. 2011, pri notarju Stanetu Krainerju, Gorenjska cesta 2, 4240 Radovljica, s katerima je ustanovitelj:
– Lovro KORENČAN, stanujoč Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale
ustanovil ustanovo:
– z imenom: Fundacija Moja narava – ustanova za pomoč ljudem v stiski
– s sedežem: Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale.
2. Namen ustanove je: – organizirati in vzpodbujati razvoj kvalitete življenja in sobivanja z naravo, – nuditi duhovno pomoč ljudem v duševni stiski in njihovim svojcem, – vzpodbujanje aktivnosti in podpora vsem oblikam dejavnosti, katerih cilj je zdrav način življenja in vzgoje, ki posameznika ali skupine vzpodbujajo za življenje v sožitju z naravo, – vzpodbujanje povezovanja programov, strokovnih ljudi in širše skupnosti, katerih namen je kakršnakoli pomoč sočloveku, – pridobivanje finančnih sredstev za obnovo obstoječih programov, pridobitev novih postopkov, ki so potrebni za izvajanje celovite obravnave pomoči potrebnih, na področjih svetovanja in njihove duševne rehabilitacije, – pomoč in vzpodbuajnje programov za izobraževanje strokovnih delavcev, prostovoljcev, laičnih delavcev ter pomoč pri financiranju dopolnilnega izobraževanja tistih, ki delajo z ljudmi v stiski, – podpora in pomoč pri zagotavljanju pogojev organizacije in delovanja samoorganiziranih aktivnosti v smislu organizacije skupin za samopomoč. Prav tako je namen ustanove: – kurativni programi zdravstvenega in socialnega varstva z razvijanjem novih programov, ki sledijo potrebam marginalnih skupin, zlasti oseb z osebnostnimi in duševnimi težavami, stiskami itd., – kulturni programi – programi manjših skupin, ki bi lahko bistveno poživili duhovno dogajanje, – varstvo narave – v povezavi z zdravstvenim in naravnim bivanjem.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 200 (dvesto) EUR in osebni računalnik v vrednosti 1.045,98 EUR.
4. Člani prve uprave so: Meta BURGER, Brezje pri Grosupljem 78, 1290 Grosuplje, Barbara VTIČ VRANIČAR, Vidergarjeva 11, 1261 Ljubljana Dobrunje in Jože KERŠMANCA, Bevke 53, 1358 Log pri Brezovici.
Št. 0140-10/2011-6
Ljubljana, dne 7. septembra 2011
EVA 2011-2611-0086
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve