Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012

Kazalo

3395. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi »Ustanove – fundacije za pomoč otrokom Pikica«, stran 8818.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom Ustanova – fundacija za pomoč otrokom Pikica, s sedežem Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, naslednjo
O D L O Č B O
1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi »Ustanove – fundacije za pomoč otrokom Pikica«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV-787/11 z dne 22. 4. 2011 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 4. 5. 2011, pri notarju Miru Košaku, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, s katerim sta ustanovitelja:
– Polona Kovač Pikovnik, Glavičeva ulica 3, 1234 Mengeš in
– Miroslav Pikovnik, Glavičeva ulica 3, 1234 Mengeš
ustanovila ustanovo:
– z imenom: Ustanova – fundacija za pomoč otrokom Pikica,
– s sedežem: Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
2. Namen ustanove je nudenje pomoči revnim in pomoči potrebnim otrokom v Republiki Sloveniji. Ustanova bo za doseganje namena ustanove z zbiranjem prostovoljnih denarnih prispevkov in s svojo dejavnostjo omogočala revnim in pomoči potrebnim otrokom v Republiki Sloveniji denarno pomoč, pomoč v materialnih dobrinah (nakup igrač, šolskih potrebščin, zdravniških aparatov, invalidskim pripomočkov), nudila in posredovala storitve za boljše življenje otrok in izboljšanje možnosti za boljšo prihodnost otrok in nudila drugo potrebno pomoč.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 1.000 (tisoč) EUR.
4. Člani prve uprave so: Polona KOVAČ PIKOVNIK, Glavičeva ulica 3, 1234 Mengeš, Miroslav PIKOVNIK, Glavičeva ulica 3, 1234 Mengeš in Nina SELAN, Viška cesta 27, 1000 Ljubljana.
Št. 0140-8/2011
Ljubljana, dne 11. maja 2011
EVA 2011-2611-0065
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve