Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012

Kazalo

3392. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi »Fundacije Sonja, ustanova za dobrodelnost in razvoj socialnega podjetništva«, stran 8817.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom Fundacija Sonja, ustanova za dobrodelnost in razvoj socialnega podjetništva, s sedežem Cankarjevo nabrežje 1, 1000 Ljubljana, naslednjo
O D L O Č B O
1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi »Fundacije Sonja, ustanova za dobrodelnost in razvoj socialnega podjetništva«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV-2078/2010 z dne 1. 9. 2010 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 1. 9. 2010, pri notarki Nadi Kumar, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, s katerim sta ustanovitelja:
– Uroš Bojan Ivanko, Cankarjevo nabrežje 1, 1000 Ljubljana in
– Štefan Ivan Ivanko, Kovinarska 32, 1241 Kamnik
ustanovila ustanovo:
– z imenom: Fundacija Sonja, ustanova za dobrodelnost in razvoj socialnega podjetništva,
– s sedežem: Cankarjevo nabrežje 1, 1000 Ljubljana.
2. Namen ustanove je: izboljšanje življenjske ravni, zdravja in izobrazbe ljudi ter podpora razvoju socialnega podjetništva, katerega cilj je zmanjševati revščino oziroma izboljšati življenje ljudi. Namen ustanova uresničuje s financiranjem in razvojem projektov humanitarne pomoči, podporo pomoči potrebnim posameznikom in skupinam za samopomoč ter podporo neprofitnim projektom socialnih podjetnikov.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 10.000 (deset tisoč) EUR.
4. Člani prve uprave so: Uroš Bojan Ivanko, Cankarjevo nabrežje 1, 1000 Ljubljana, Marija Uršula Rechbach, Na trgu 1, 3330 Mozirje in Ivanka Širca, Zelena pot 19, 1000 Ljubljana.
Št. 0140-24/2010
Ljubljana, dne 17. januarja 2011
EVA 2011-2611-0038
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve