Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012

Kazalo

3380. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje v splošni rabi, stran 8736.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), v skladu z 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na dopisni seji dne 30. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi upravni organ: Obč. ljud. odbor Martjanci« na naslednjem zemljišču:
– parcela št. 968/0, k.o. 80 – Krnci (ID 2948989).
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti status »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi upravni organ: Obč. ljud. odbor Martjanci« in postane last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.
3. člen
Pri nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice ter vknjižba zaznambe, da ima nepremičnina status grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne poti in ceste.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-00159/2012-1
Moravske Toplice, dne 30. oktobra 2012
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti