Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012

Kazalo

3370. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 8728.

Na podlagi petega odstavka 22. člena in prvega odstavka 29. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 109/10, 48/11, 107/11 in 52/12) se četrti odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) UJP ne pozove prejemnika, naj zagotovi sredstva, kadar nadzornik:
– predloži UJP plačilno navodilo tako v breme kot v dobro vplačilnih, zbirnih prehodnih in prehodnih podračunov, s katerih UJP razporeja sredstva istemu prejemniku. Sredstva se zagotovijo iz tekočih prilivov. UJP izvrši plačilno navodilo nadzornika šele, ko je tekočih prilivov dovolj za zagotovitev sredstev, vendar najkasneje v dveh delovnih dneh, ko mora manjkajoča sredstva zagotoviti prejemnik na način, kot je določen v prejšnjem odstavku;
– ugotovi, da je v postopku razčlenitve dajatev prišlo do tehnične napake nadzornika. UJP v tem primeru na podlagi predhodnega pisnega soglasja, ki ga nadzornik pridobi pri ministru, pristojnem za finance, izvrši plačilno navodilo v breme prehodnega davčnega podračuna iz tekočih prilivov. UJP izvrši plačilno navodilo nadzornika šele, ko je tekočih prilivov dovolj za zagotovitev sredstev, vendar najkasneje v treh delovnih dneh, ko mora manjkajoča sredstva zagotoviti prejemnik na način, kot je določen v prejšnjem odstavku.«
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Prejemnik mora na podlagi podatkov UJP tekoče prilive, ki so bili porabljeni za zagotovitev sredstev, prikazati na ustreznem podkontu dajatve kot povečanje prihodka in hkrati na ustreznem podkontu prikazati te tekoče prilive, ki so bili porabljeni za zagotovitev sredstev, kot zmanjšanje prihodka. Ta način se lahko uporablja pod istimi pogoji tudi za uskladitve in popravke razporejenih prilivov.«
Dosedanji peti do osmi odstavek postanejo šesti do deveti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Nadzornik, UJP in prejemnik morajo v tem primeru ravnati tako, kot je določeno v prvem, drugem, tretjem, četrtem ali petem odstavku tega člena.«.
Dosedanji deseti in enajsti odstavek postaneta enajsti do dvanajsti odstavek.
2. člen
V Prilogi 2 se 13. točka spremeni tako, da se glasi:
Za dosedanjo 17. točko se doda nova 18. točka, ki se glasi:
V opombi na koncu Priloge 2 se v 2. točki besedilo »01, 02, 09, 10, 13 in 17« nadomesti z besedilom »01, 02, 09, 10, 13, 17 in 18«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-864/2012/6
Ljubljana, dne 9. novembra 2012
EVA 2012-1611-0176
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti