Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012

Kazalo

3369. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, stran 8723.

Na podlagi tretjega odstavka 53. člena in tretjega odstavka 91. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08, 62/10 – ZUPJS in 40/12 – ZUJF) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
1. člen
V Pravilniku o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 105/02, 107/04, 129/06, 55/09 in 88/11) se v prvem stavku točke (c) drugega odstavka 2. člena za besedo »aktivnostih« doda vejica in besedilo »otroci z avtizmom s pridruženo zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju«. V šestem stavku se besedi »avtistični otroci« nadomestita z besedilom »otroci z avtizmom«.
2. člen
V prvem stavku točke (a) drugega odstavka 3. člena se za besedo »bergel« doda vejica in besedilo »otrok s težko funkcionalno okvaro ene roke«.
V točki (c) drugega odstavka se besedilo »do 10. leta« nadomesti z besedilom »do 18. leta«.
3. člen
V 4. členu se za prvim stavkom doda naslednje besedilo: »Pri otrocih, mlajših od 1 leta, je nižja ostrina vida lahko še normalna, zato so do dodatka za nego upravičeni tisti, ki imajo prepoznano očesno bolezen. V tem primeru se odobri dodatek za nego za največ 1 leto.«;
V točki A) se točka (b) drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(b) Težko slabovidne otroke: otrok ima 5 %–9,9 % korigiranega vida na boljšem očesu, uporablja preostali vid.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »dve ali več motenj ali diagnosticiranih« nadomesti z besedilom »več kot tri motnje ali diagnosticirane«.
5. člen
V 26. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za člana komisije, ki ni zaposlen v zavodu, kjer ima zdravniška komisija sedež, se zavodu za prevoz do sedeža zdravniške komisije prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.«.
6. člen
V 27. členu se drugi odstavek črta.
7. člen
Seznam hudih bolezni se nadomesti s Seznamom težkih kroničnih bolezni in stanj, ki je v Prilogi tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-23/2012
Ljubljana, dne 17. oktobra 2012
EVA 2012-2611-0063
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti