Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2012 z dne 12. 11. 2012

Kazalo

3368. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o javnih zbiranjih, stran 8723.

Na podlagi drugega odstavka 43. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi s 16. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 60/05) in za izvrševanje 35. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o javnih zbiranjih
1. člen
V Pravilniku za izvajanje Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 117/02, 6/06 in 48/10) se v 1. členu na koncu besedila pred piko doda besedilo »in povračilo stroškov, ki so nastali policiji zaradi sodelovanja na prireditvi v primerih iz 30. in 31. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon)«.
2. člen
Za 15. členom se dodajo novi 15.a, 15.b in 15.c člen, ki se glasijo:
»15.a
Kadar so izpolnjeni pogoji iz 30. člena zakona za pomoč pri vzdrževanju reda ali preprečevanju ogrožanja javnega reda na prireditvi, policija v soglasju z organizatorjem na ustni obravnavi pred pristojnim organom določi potrebno število policistov, če gre za prireditev, za katero si mora organizator pridobiti dovoljenje. Za prireditev, za katero je potrebna prijava, se sodelovanje policije določi v soglasju z organizatorjem na policijski postaji, kjer je podana prijava za prireditev, ob prejemu prijave.
Število policistov, njihova opremljenost in organizacijska struktura se določi na podlagi ocene ogroženosti iz policijskega načrta varovanja prireditve.
V primeru iz 31. člena zakona potrebno število policistov za pomoč pri vzdrževanju reda ali preprečevanju ogrožanja javnega reda določi policija.
15.b
Pomoč policije se, kadar so izpolnjeni pogoji iz 30. in 31. člena zakona, zagotovi za:
– prireditev na javni cesti, če predstavlja izredno uporabo ceste, in če se prireditveni prostor glede na program prireditve spreminja po cestni trasi ter spremstvo na začetku ali na koncu kolone ali vzdrževanje reda na cesti;
– športno prireditev, za katero imata organizator ali policija utemeljene podatke ali informacije (tudi preko svetovnega spleta ali t.i. socialnih omrežij) o možnih kršitvah reda ali ogrožanju javnega reda ali obstajajo podatki, da je na istovrstnih prireditvah v obdobju zadnjih treh let že prihajalo do kršitev reda ali ogrožanja javnega reda;
– druge prireditve, če policija na podlagi utemeljenih podatkov ali informacij oceni, da je treba zagotoviti navzočnost policistov na prireditvi.
15.c
Kot stroški policije iz 35. člena zakona se zaračunajo opravljene ure dela policistov na prireditvenem prostoru, prevoženi kilometri s službenimi vozili in uporaba varnostnih ograj ob smiselni uporabi veljavnega cenika storitev in blaga lastne dejavnosti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ter veljavnimi osnovami za izdelavo kalkulacij – stroškovnikom.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-344/2012/25
Ljubljana, dne 30. oktobra 2012
EVA 2012-1711-0050
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti