Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3042. Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Sodražica, stran 7770.

Na podlagi 67. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 49/12) je Občinski svet Občine Sodražica na 12. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Sodražica
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki jih upravlja javno podjetje Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe), porabnikom na področju Občine Sodražica.
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za porabnike na območju Občine Sodražica, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Vodarina, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in je za vse vrste porabnikov enaka, znaša:
+----------------------------------+--------------------------+
|      Vrsta porabe      |  Cena brez DDV EUR/m3  |
+----------------------------------+--------------------------+
|     normirana poraba     |     0,7706     |
+----------------------------------+--------------------------+
|    prekomerna poraba     |     1,1559     |
+----------------------------------+--------------------------+
4. člen
Omrežnina, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomer DN 13 oziroma DN 15 znaša 1,9833 €/mesec. Za ostale vodomere se omrežnina izračuna skladno z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Omrežnina po posameznih dimenzijah vodomera tako znaša:
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
| Vodomer  | Faktor |Pretok |Normirana| Normirana|Polna cena |
|      |omrežnine|    | poraba v| poraba v |omrežnine v|
|      |     |    |m3 na dan|  m3 na | EUR/mesec |
|      |     |    |     |  leto  |(brez DDV) |
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
| DN 13, 15 | 1,00  |  3  |  0,60 |  219  | 1,9833  |
|  (1/2«)  |     |    |     |     |      |
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
|  DN 20  | 1,67  |  5  |  1,00 |  365  | 3,3055  |
|  (3/4«)  |     |    |     |     |      |
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
|  pavšal  | 1,67  |  5  |  0,15 |  55  | 3,3055  |
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
| DN 25 (1«) | 2,50  |  8  |  1,50 |  548  | 4,9582  |
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
|  DN 32  | 4,00  | 12  |  2,40 |  876  | 7,9331  |
|  (5/4«)  |     |    |     |     |      |
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
|  DN 40  | 6,67  | 20  |  4,00 |  1.460 | 13,2218 |
|  (6/4«)  |     |    |     |     |      |
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
|  DN 50  | 10,00 | 30  |  6,00 |  2.190 | 19,8327 |
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
|  DN 65  | 23,33 | 70  | 14,00 |  5.110 | 46,2763 |
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
|  DN 80  | 33,33 | 100 | 20,00 |  7.300 | 66,1091 |
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
|  DN 100  | 50,00 | 150 | 30,00 | 10.950 | 99,1636 |
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
|  DN 150  | 100,00 | 300 | 60,00 | 21.900 | 198,3272 |
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
|  KOM DN  | 10,00 | 30  |  6,00 |  2.190 | 19,8327 |
|  50/20  |     |    |     |     |      |
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
|  KOM DN  | 33,33 | 100 | 20,00 |  7.300 | 66,1091 |
|  80/20  |     |    |     |     |      |
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
|  KOM DN  | 50,00 | 150 | 30,00 | 10.950 | 99,1636 |
|  100/20  |     |    |     |     |      |
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
|  KOM DN  | 50,00 | 150 | 30,00 | 10.950 | 99,1636 |
|  100/25  |     |    |     |     |      |
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
|  KOM DN  | 100,00 | 300 | 60,00 | 21.900 | 198,3272 |
|  150/20  |     |    |     |     |      |
+------------+---------+-------+---------+----------+-----------+
Občina Sodražica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.
5. člen
Vzdrževalnina, ki pokriva stroške vzdrževanja hišnih priključkov, znaša:
+--------------+------------------------------------------------+
|  Vodomer  | Cena vzdrževanja v EUR/mesec (brez DDV), glede |
|       |       na datum uveljavitve       |
|       +----------+-----------+------------+------------+
|       |  2012  | 1. 1. 2013| 1. 1. 2014 | 1. 1. 2015 |
+--------------+----------+-----------+------------+------------+
|  DN 13, 15 |  1,16  |  2,31  |  3,47  |  4,62  |
|  (1/2«)  |     |      |      |      |
+--------------+----------+-----------+------------+------------+
| DN 20 (3/4«) |  1,16  |  2,31  |  3,47  |  4,62  |
+--------------+----------+-----------+------------+------------+
|  pavšal  |  1,16  |  2,31  |  3,47  |  4,62  |
+--------------+----------+-----------+------------+------------+
| DN 25 (1«) |  1,22  |  2,43  |  3,65  |  4,86  |
+--------------+----------+-----------+------------+------------+
| DN 32 (5/4«) |  1,28  |  2,56  |  3,83  |  5,11  |
+--------------+----------+-----------+------------+------------+
| DN 40 (6/4«) |  1,39  |  2,78  |  4,17  |  5,56  |
+--------------+----------+-----------+------------+------------+
|   DN 50  |  1,81  |  3,62  |  5,43  |  7,24  |
+--------------+----------+-----------+------------+------------+
|   DN 65  |  1,81  |  3,62  |  5,43  |  7,24  |
+--------------+----------+-----------+------------+------------+
|   DN 80  |  2,25  |  4,50  |  6,75  |  9,00  |
+--------------+----------+-----------+------------+------------+
|  DN 100  |  2,42  |  4,84  |  7,25  |  9,67  |
+--------------+----------+-----------+------------+------------+
|  DN 150  |  3,18  |  6,36  |  9,54  |  12,72  |
+--------------+----------+-----------+------------+------------+
| KOM DN 50/20 |  1,81  |  3,62  |  5,43  |  7,24  |
+--------------+----------+-----------+------------+------------+
| KOM DN 80/20 |  2,25  |  4,50  |  6,75  |  9,00  |
+--------------+----------+-----------+------------+------------+
| KOM DN 100/20|  2,42  |  4,84  |  7,25  |  9,67  |
+--------------+----------+-----------+------------+------------+
| KOM DN 100/25|  2,42  |  4,84  |  7,25  |  9,67  |
+--------------+----------+-----------+------------+------------+
| KOM DN 150/20|  3,18  |  6,36  |  9,54  |  12,72  |
+--------------+----------+-----------+------------+------------+
6. člen
Števnina, ki je namenjena pokritju stroškov redne overovitve in zamenjave vodomerov, znaša:
+----------------------------------+---------------------------+
|       Vodomer       |    Cena brez DDV    |
|                 |     EUR/mesec     |
+----------------------------------+---------------------------+
|  veliki – DN 25 in večji ter  |     6,0772      |
|      kombinirani      |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|    mali DN 20 in manjši    |     1,2155      |
+----------------------------------+---------------------------+
7. člen
Vodna povračila so okoljska dajatev za iz vodnega vira odvzeto vodo. Plačujejo se skladno z Uredbo o vodnih povračilih in se odvajajo v državni proračun. Cena vodnih povračil se spreminja z vsakokratnim Sklepom o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vodnih, naplavin in vodnih zemljišč.
+----------------------------------+---------------------------+
|                 | Trenutna cena brez DDV v |
|                 |     EUR/m3      |
+----------------------------------+---------------------------+
|     vodna povračila     |     0,0555      |
+----------------------------------+---------------------------+
|   vodna povračila – izgube   |     0,0279      |
+----------------------------------+---------------------------+
8. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene za vodarino in omrežnino se začnejo uporabljati, ko bodo prenehale veljati zakonske omejitve za njihovo uveljavitev.
Z dnem uveljavitve tarifnih postavk po tem sklepu, preneha veljati Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 18/04, 137/04 in 137/06).
Št. 355-6/12
Sodražica, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti