Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3037. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej, stran 7763.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2; Uradni list RS, št. 100/05), 4., 5., 6., 7. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 20. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2; Uradni list RS, št. 94/07 in 27/08) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 24. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej
1. člen
Ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej, izračunane na podlagi metodologije po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, znašajo mesečno po otroku:
Dnevni program:
1. starostna skupina: od 1–3 let         486,05 EUR
2. starostna skupina: 3–6 let          377,93 EUR.
Krajši program (od 7. ure do 11.30 z malico, brez kosila):
1. starostna skupina: od 1–3 let:         243,02 EUR
2. starostna skupina: 3–6 let:          188,97 EUR.
2. člen
Staršem otrok, ki obiskujejo vrtec Veržej, se višina plačila določi v zneskih iz 1. člena tega sklepa.
Cene iz 1. člena predstavljajo osnovo za uvrstitev staršev v lestvico po pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.
Občina kot ustanoviteljica zagotavlja vrtcu na podlagi zahtevkov za pretekli mesec manjkajočo razliko med dejanskimi stroški dela, materialnimi stroški in stroški živil ter prihodki s strani staršev in prihodki občin.
3. člen
Vpisovanje otrok v krajši program je možno do zapolnitve normativa ter maksimalno dovoljenega preseganja normativa. Prednost pri vpisu otrok v vrtec imajo tisti otroci, ki se vpisujejo v dnevni program.
4. člen
Za dneve napovedane odsotnosti otrok (ne grede na vzrok odsotnosti) se staršem od naslednjega dne naprej od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti živil.
5. člen
Če otrok ne obiskuje vrtca več kot 21 delovnih dni, se staršem zaračuna za te dni 30 % polne cene oskrbe.
6. člen
Ne glede na določbo iz prejšnjega člena se starše otrok, ki iz zdravstvenih razlogov ne obiskujejo vrtca več kot 21 delovnih dni, v celoti oprosti plačilo vrtca. Starši tovrstno odsotnost otroka dokazujejo z originalnih zdravniškim potrdilom.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej v letu 2010 (Uradni list RS, št. 15/10).
Št. 6021-1/2012-10
Veržej, dne 24. septembra 2012
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti