Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3036. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud študentom v Občini Veržej, stran 7763.

Na podlagi 21. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 14. redni seji dne 24. 9. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju denarnih spodbud študentom v Občini Veržej
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji in postopek dodeljevanja denarnih spodbud iz proračuna Občine Veržej rednim in izrednim študentom iz Občine Veržej.
2. člen
Denarne spodbude se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Veržej, niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samostojnega podjetnika.
3. člen
Denarne spodbude se podeljujejo študentom za opravljeni letnik študijskega programa ter za uspešno opravljeno diplomo, magistrsko, specialistično nalogo ali doktorsko disertacijo.
4. člen
Višina denarne spodbude znaša:
– za opravljen letnik študijskega programa 80,00 EUR,
– za opravljeno diplomsko nalogo dvakratno vrednost denarne spodbude za opravljen letnik,
– za opravljeno magistrsko ali specialistično nalogo trikratno vrednost denarne spodbude za opravljen letnik,
– za opravljeno doktorsko disertacijo petkratno vrednost denarne spodbude za opravljen letnik.
Dodatna posebna denarna spodbuda pripada študentom, ki opravljajo diplomsko, magistrsko nalogo, specialistično nalogo ali doktorsko disertacijo, ki je neposredno vezana na območje Občine Veržej, višina le-te pa je enaka kot za opravljeno diplomsko nalogo.
5. člen
Vlogo poda upravičenec v roku treh mesecev po opravljenem letniku študijskega programa, diplomski, magistrski, specialistični nalogi oziroma doktorski disertaciji.
K vlogi za dodelitev denarne stimulacije študentom je potrebno predložiti potrdilo o vpisu v naslednji letnik oziroma v absolventski staž ali dokazilo o zaključku študija, dokazilo o stalnem prebivališču, davčno številko vlagatelja in osebni račun vlagatelja.
6. člen
O dodelitvi denarne spodbude študentom skleneta Občina Veržej in upravičenec pogodbo. V roku 5 delovnih od podpisa pogodbe Občina Veržej nakaže stimulacijo na osebni račun vlagatelja.
7. člen
Študent ni upravičen do denarne spodbude, če:
– ne pridobi pogojev za vpis v naslednji letnik,
– ponavlja letnik študijskega programa.
8. člen
Študent mora denarno spodbudo vrniti, če je v vlogi navajal neresnične podatke ali predložil lažno potrdilo za vpis v naslednji letnik študijskega programa.
Neupravičeno pridobljeno denarno spodbudo skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi se vrne v roku 1 meseca od dneva, ko je organ, ki je z odločbo dodelil denarno spodbudo, izvedel, da so podatki iz vloge neresnični ali da je bilo predloženo lažno potrdilo o vpisu v naslednji letnik.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Veržej (Uradni list RS, št. 113/06).
10. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-1/2012-2
Veržej, dne 24. septembra 2012
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti