Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3035. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7762.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 23. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12), 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje z oznako Brinjevec-1 (Uradni list RS, št. 6/11) je Občinski svet Občine Škocjan na 16. redni seji dne 2. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra zemljišča s parcelno št. 3186/2, k.o. 1464 – Dole.
2. člen
Zemljišče, opredeljeno v 1. členu tega sklepa, preneha biti zemljišče s statusom javnega dobra in postane last Občine Škocjan.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0005/2012-2
Škocjan, dne 2. oktobra 2012
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti