Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3027. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7752.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US, 57/12) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 12. redni seji dne 26. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnino, parc. št. 386/125, k.o. 1417 – Ornuška vas – pot, v izmeri 69 m2.
II.
Nepremičnina, parc. št. 386/125, k.o. 1417 – Ornuška vas, postane lastnina Občine Mokronog - Trebelno.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0016/2008
Mokronog, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost