Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3023. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mokronog, stran 7749.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) ter 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 12. redni seji dne 26. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mokronog
1. člen
Spremeni in dopolni se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mokronog (Uradni list RS, št. 43/08) tako, da se spremeni 3. člen, in sicer tako, da se po novem glasi:
»V sestavi javnega zavoda deluje tudi podružnična šola in enota vrtca, in sicer:
– Podružnična šola Trebelno, Trebelno 43, 8231 Trebelno
– Vrtec Mokronožci, Gubčeva cesta 4, 8230 Mokronog
– enota vrtca pri podružnični šoli Trebelno, Trebelno 43, 8231 Trebelno.«
2. člen
V 13. členu se spremenita prvi in drugi odstavek, in sicer se prvi odstavek po novem glasi:
»(1) Javni zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja: Beli Grič, Brezovica, Bruna vas, Dolenje Laknice, Gorenja vas pri Mokronogu, Hrastovica, Križni Vrh, Log, Martinja vas pri Mokronogu, Mokronog, Most, Ostrožnik, Pugled, Puščava, Ribjek, Slepšek, Srednje Laknice, Sveti Vrh, Gorenje Laknice, Bitnja vas, Bogneča vas, Brezje, Brezovica, Cerovec, Cikava, Češnjice, Čilpah, Čužnja vas, Dolenje Zabukovje, Drečji Vrh, Gorenje Zabukovje, Gorenji Mokronog, Jagodnik, Jelševec, Maline, Mirna vas, Ornuška vas, Podturn, Radna vas, Roje, Štatenberk, Trebelno, Velika Strmica, Vrh pri Trebelnem.«
Drugi odstavek se po novem glasi:
»(2) V okviru javnega zavoda se organizira podružnična šola za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja: Bitnja vas, Bogneča vas, Brezje, Cerovec, Cikava, Češnjice, Čilpah, Čužnja vas, Dolenje Zabukovje, Drečji Vrh, Gorenje Zabukovje, Gorenji Mokronog, Jagodnik, Jelševec, Maline, Mirna vas, Ornuška vas, Podturn, Radna vas, Roje, Štatenberk, Trebelno, Velika Strmica, Vrh pri Trebelnem.«
3. člen
V 15. členu se spremenita drugi in četrti odstavek, in sicer se drugi odstavek po novem glasi:
»(2) Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja
– 5 predstavnikov delavcev zavoda in
– 3 predstavniki staršev.«
Četrti odstavek se glasi:
»(4) Predstavnike delavcev javnega zavoda v svet zavoda se voli izmed delavcev šole in vrtca. Predstavnike v svet zavoda se voli tako, da se zagotovi zastopanost delavcev šole, podružnične šole in upravno administrativnih in tehničnih delavcev (voli se štiri predstavnike) in predstavnika vrtca (voli se enega predstavnika).«
4. člen
Drugi odstavek 35. člena se spremeni, in sicer se po novem glasi:
»(2) Razmejitve pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov javnega zavoda se lahko določi s pravili javnega zavoda.«
5. člen
Ostali členi ostajajo nespremenjeni in še naprej v veljavi.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-6/2008
Mokronog, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti