Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3018. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, stran 7731.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 24. septembra 2012 sprejel
O D L O K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1. člen
Ta odlok določa merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrati) na območju Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov so:
– območje, kjer se gostinski obrat nahaja;
– vrsta gostinskega obrata;
– gostinski obrati v večnamenskih objektih.
3. člen
V naselju Ljubljana se podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata določa za ožje mestno središče in za ostali del naselja Ljubljana izven ožjega mestnega središča.
Ožje mestno središče omejujejo naslednje ulice: Tivolska cesta, Trg OF, Masarykova cesta do križišča z Njegošovo cesto, Njegoševa cesta, Lipičeva ulica, Roška cesta, Karlovška cesta, Zoisova cesta, Aškerčeva cesta in Trg mladinskih delovnih brigad, obsega pa tudi: Grudnovo nabrežje, Krakovski nasip in Eipprovo ulico.
V ožjem mestnem središču se podaljšani obratovalni čas določa glede na vrsto gostinskega obrata.
Na glavni avtobusni in železniški postaji lahko obratujejo gostinski obrati neprekinjeno 24 ur, gostinski vrtovi od 6. do 24. ure.
Izven ožjega mestnega središča se podaljšani obratovalni čas določa:
– glede na območje podrobnejše namenske rabe in stopnjo varstva pred hrupom v območjih podrobnejše namenske rabe stanovanj, centralnih dejavnosti, proizvodnih dejavnosti in prometnih površin;
– glede na vrsto gostinskega obrata v drugih območjih podrobnejše namenske rabe.
Območja podrobnejše namenske rabe in stopenj varstva pred hrupom so določena v prostorskih aktih Mestne občine Ljubljana.
4. člen
V ožjem mestnem središču naselja Ljubljana lahko gostinski obrati obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:
– restavracije, gostilne in kavarne od 5. do 6. ure in od 2. do 3. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 3. ure;
– slaščičarne, okrepčevalnice in bari od 5. do 6. ure in od 24. do 1. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 1. ure;
– okrepčevalnice in bari z mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program od 24. do 5. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 1. ure;
– gostilne, restavracije in kavarne z mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program od 2. do 5. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 1. ure;
– gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov od 6. do 24. ure;
– samostojni gostinski vrtovi od 6. do 1. ure.
5. člen
V naselju Ljubljana izven ožjega mestnega središča lahko gostinski obrati na območjih podrobne namenske rabe stanovanj, centralnih in proizvodnih dejavnosti ter prometnih površin obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:
– na območjih stanovanj, ki ležijo v območjih III. stopnje varstva pred hrupom, od 22. do 23. ure, gostinski vrtovi do 22. ure;
– na območjih centralnih dejavnosti, ki ležijo v območjih II. in III. stopnje varstva pred hrupom, od 5. do 6. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 23. ure, gostinski vrtovi do 22. ure;
– na območjih centralnih dejavnosti, ki ležijo v območjih IV. stopnje varstva pred hrupom, neprekinjeno 24 ur, gostinski vrtovi od 6. do 24. ure;
– na območjih proizvodnih dejavnosti in prometnih površin neprekinjeno 24 ur, gostinski vrtovi od 6. do 24. ure.
Na območjih podrobne namenske rabe, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, lahko gostinski obrati obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:
– slaščičarne, okrepčevalnice in bari od 5. do 6. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 24. ure;
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije od 5. do 6. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 2. ure;
– okrepčevalnice in bari z mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program od 24. do 5. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 24. ure;
– gostilne, restavracije in kavarne z mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program od 2. do 5. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 1. ure;
– gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov od 6. do 23. ure.
6. člen
V naseljih Besnica, Brezje pri Lipoglavu, Češnjica, Črna vas, Dolgo Brdo, Dvor, Gabrje pri Jančah, Janče, Javor, Lipe, Mali Lipoglav, Mali vrh pri Prežganju, Malo Trebeljevo, Medno, Pance, Podgrad, Podlipoglav, Podmolnik, Prežganje, Rašica, Ravno Brdo, Repče, Sadinja vas, Selo pri Pancah, Spodnje Gameljne, Srednje Gameljne, Stanežiče, Šentpavel, Toško čelo, Tuji grm, Veliki Lipoglav, Veliko Trebeljevo, Vnajnarje, Volavlje, Zagradišče, Zgornja Besnica in Zgornje Gameljne lahko gostinski obrati obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:
– slaščičarne, okrepčevalnice in bari od 5. do 6. ure, v stavbah s stanovanji od 5. do 6. ure in od 22. do 24. ure;
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije od 5. do 6. ure, v stavbah s stanovanji od 5. do 6. ure in od 22. do 2. ure;
– okrepčevalnice in bari z mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program od 24. do 5. ure;
– gostilne, restavracije in kavarne z mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program od 2. do 5. ure;
– gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov od 6. do 23. ure.
Gostinski obrati z mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program v stavbah s stanovanji lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času od 22. do 1. ure, v stavbi s stanovanjem, kjer je poleg gostinskega obrata le stanovanje, v katerem živi lastnik ali najemnik gostinskega obrata, pa od 22. do 5. ure.
7. člen
Gostinski obrati in njihovi gostinski vrtovi in terase v večnamenskih objektih (trgovsko poslovnih centrih ipd.) lahko obratujejo v okviru podaljšanega obratovalnega časa, ki ga ta odlok določa za posamezno vrsto gostinskega obrata in območje, v katerem se nahajajo.
8. člen
Organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za gostinstvo (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času v skladu z določili tega odloka, če v zadnjem letu pred prijavo podaljšanega obratovalnega časa ni bilo kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa, uradno ugotovljenih s strani pristojnega organa nadzora.
9. člen
Soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata se izda za koledarsko leto.
Soglasje iz prejšnjega odstavka se lahko prekliče ali skrajša v primeru pisnih pritožb svetov četrtnih skupnosti ali občanov zaradi uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa.
Če gostinec na podlagi uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa predlaga skrajšanje obratovalnega časa, lahko soglasje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času ponovno pridobi po preteku štirih mesecev od skrajšanja obratovalnega časa, če v tem času ni bilo uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa.
V primeru izdaje odločbe o preklicu soglasja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, se to lahko ponovno pridobi po preteku enega leta od dokončnosti odločbe pod pogojem, da v tem času ni bilo uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa.
10. člen
Ne glede na merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov iz 2. do 7. člena tega odloka se lahko za restavracijo, gostilno, kavarno ali izletniško kmetijo na posebno vlogo gostinca izda do 15 soglasij v koledarskem letu za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa do 5. ure zjutraj ob prireditvah zaprtega tipa (rojstni dan, poroka, dekliščina, fantovščina ipd.). Za okrepčevalnico ali bar se lahko izda do 10 soglasij v koledarskem letu za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa do 5. ure zjutraj.
Soglasje iz prejšnjega odstavka se lahko izda za gostinske obrate, ki imajo prijavljen obratovalni čas in pri katerih ni bilo uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa.
11. člen
Gostinec mora uskladiti podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata z določili tega odloka ob prvi prijavi podaljšanega obratovalnega časa za naslednje leto.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov (Uradni list RS, št. 1/00).
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-84/2012-8
Ljubljana, dne 24. septembra 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti