Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3017. Odlok o razglasitvi hiše Spodnje Gameljne 26 za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 7728.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11 – odl. US) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 24. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o razglasitvi hiše Spodnje Gameljne 26 za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine Spodnje Gameljne – Hiša Spodnje Gameljne 26 (EŠD 11246).
Spomenik obsega parcelo številka 934/1 – vzhodni del, katastrska občina (1749) Gameljne.
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena: pritlična in delno podkletena stanovanjska hiša, nekdaj znana kot gostilna pri Šraju, skriva v notranjosti ohranjeno prvotno stavbno zasnovo iz leta 1650, zunanjost pa odraža zadnjo arhitekturno predelavo iz sredine 19. stoletja. Stoji tik ob glavni cesti, ki vodi skozi naselje Spodnje Gameljne in je ena redkih stanovanjskih hiš v širšem ljubljanskem prostoru z ohranjeno raščeno arhitekturno zasnovo treh stoletij.
3. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje vseh zunanjih in notranjih značilnosti, kot so gabarit, zasnova pročelij, značilni naravni materiali ter konstrukcijske značilnosti;
– izvajanje rednih vzdrževalnih del, ki pomenijo popravila in dela na zunanjosti in notranjosti stavbe kot npr. pleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava podov, kritine, zamenjava stavbnega pohištva, kar se načeloma izvede z enakimi materiali in oblikami;
– izvedbo takšnih obnovitvenih ali investicijsko vzdrževalnih del, ki pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del, s katerimi se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove celovitosti ter značaja stavbnega sestava, gradiv, predvsem glede stavbne zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, kakor tudi ne v neposredno okolico spomenika.
4. člen
Lastnik oziroma upravljalec spomenika bo javnosti omogočal dostop do spomenika in njegovo predstavljanje na podlagi predhodne najave v obsegu, ki ne ogroža spomenika ali posameznih spomeniških vrednot, zlasti ne osnovne namembnosti.
5. člen
Za vse posege v spomenik, razen kjer zakon določa drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: zavod).
6. člen
Lastnik oziroma posestnik spomenika mora pooblaščeni osebi zavoda dopustiti dokumentiranje in raziskovanje spomenika.
Lastnik oziroma posestnik spomenika ima pravico do odškodnine za škodo, povzročeno z aktivnostmi iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Spomenik se v zemljiški knjigi zaznamuje kot zaznamba nepremičnega spomenika etnološkega, zgodovinskega in arhitekturnega pomena.
8. člen
Meja spomenika je vrisana na temeljnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavna dela tega odloka, hranita zavod in Mestna občina Ljubljana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-43/2011-6
Ljubljana, dne 24. septembra 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti