Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3012. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Ig, stran 7723.

Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12) in na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je občinski svet na 14. redni seji dne 26. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Ig
1. člen
V 3. in 5. točki 9. člena se črta beseda »pomožni« in nadomesti z »nezahtevni in enostavni«.
2. člen
V 1. točki 10. člena se črta beseda »pomožni« in nadomesti z »nezahtevni in enostavni«.
3. člen
V 1. točki 11. člena se črta besedilo »za lastne potrebe«.
4. člen
V 1. točki 14. člena se črta enajsta alineja.
V 2. točki 14. člena se v peti alineji črta ».« in doda »od kote ± 0,00.«
V 2. točki 14. člena se črta šesta alineja.
5. člen
2. točka 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) ograje, škarpe in podporni zidovi morajo biti od utrjene bankine oddaljeni minimalno 1,5 m oziroma na meji s pločnikom, če je le-ta zgrajen. Če je ta odmik manjši od 1,5 m je treba pridobiti soglasje upravljavca ceste oziroma lastnika ceste. Od vodnega zemljišča morajo biti oddaljene najmanj 5 m.«
6. člen
V 5. točki 18. člena se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »V naseljih so med stavbami, zgrajenimi na mestu, kjer so predhodno že stale stavbe, odmiki lahko manjši, pod pogojem, da se odmiki glede na predhodno stanje ne zmanjšujejo.«
V 5. točki 18. člena se beseda »pomožni« nadomesti z »nezahtevnimi ali enostavnimi«.
7. člen
V 1. točki 42. člena se v četrti alineji za besedo »enojne« doda beseda »in dvojne izključno namenjene kmetijski dejavnosti«.
8. člen
V 2. točki 62. člena se na koncu prvega stavka pika spremeni v vejico in se doda besedilo: »gradnja komunalne in prometne infrastrukture.«
9. člen
V 2. točki 49. člena se beseda pomožni nadomesti z »enostavnih ali nezahtevnih«.
10. člen
1. točki 64. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Dovoljena je gradnja komunalne in prometne infrastrukture za javni interes.«
11. člen
V 7. točki 71. člena se črta beseda »pomožnih« in nadomesti »nezahtevnih ali enostavnih«.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500/002/2012
Ig, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti