Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3006. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 7712.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08 – ZVrt-D, 36/10 – ZVrt-E, 49/10 – ZIU 62/10 – ZUPJS in 40/12 – ZUJF), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 – ZUPJS), Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 – ZUJF), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 8. in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 14. redni seji dne 26. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
I.
Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec: Vrtec pri Osnovni šoli Dobrova in Vrtec pri Osnovni šoli Polhov Gradec (v nadaljevanju: vrtec) znašajo mesečno na otroka:
+-----------------------------------+--------------------------+
|Dnevni program:          |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|I. starostno obdobje        |        415,00 EUR|
+-----------------------------------+--------------------------+
|II. starostno obdobje       |        322,00 EUR|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Kombinirani oddelek        |        359,00 EUR|
+-----------------------------------+--------------------------+
II.
Stroški živil znašajo 1,70 EUR na dan na otroka.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
III.
Starši otrok, za katere je Občina Dobrova - Polhov Gradec po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno, v obdobju od 15. junija do 15. septembra, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju 22 delovnih oziroma 30 koledarskih dni. Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 30 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
To pravico lahko uveljavljajo starši s stalnim prebivališčem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
Straši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo rezervacijo po pravilih svoje občine, če ta občina pisno soglaša, da bo v tem primeru krila tako nastalo razliko v obračunu programa.
IV.
Straši lahko uveljavljajo rezervacijo na enak način kot v predhodnem členu tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 15 delovnih dni zaradi bolezni ali poškodbe, na podlagi dokazila o odpustu otroka iz bolnišnične oskrbe ali zdravniškega potrdila o otrokovi bolezni ali poškodbi. Rezervacija se jim prizna za vse dni odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 70 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
V.
Vrtci, katerih je ustanovitelj Občina Dobrova - Polhov Gradec, morajo v roku enega meseca po vključitvi otroka s posebnimi potrebami v redni program vrtca, o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za tega otroka obvestiti organ Občine Dobrova - Polhov Gradec, pristojen za predšolsko vzgojo.
VI.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine, št. 011-0004/2008-2 (Uradni list RS, št. 14/09) in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine, št. 011-0008/2009-13 (Uradni list RS, št. 33/09).
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje.
Št. 011-0014/2012-9
Dobrova, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti