Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3005. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 7711.

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 14. redni seji dne 26. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 55/09), v nadaljevanju: Odlok.
2. člen
V 6. členu Odloka se spremeni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se nadomestijo podatki pod navedenimi zaporednimi številkami in skupna dolžina:
-------------------------------------------------------------------
 Zap.  Cesta  Odsek  Začetek  Potek    Konec     Dolžina  Preostala
 št.                 odseka            odseka    [m]      dolžina
                                                          v
                                                          sosednji
                                                          občini
                                                          [m]
-------------------------------------------------------------------
 18.   567060 567061 C 567070 Sp.      Z HŠ 17    143
                              Razori–  
                              Dolenc
 19.   567070 567071 C R3 641 Spodnji  Z HŠ 18    549
                              Razori   
 73.   567410 567412 C 067070 Babna    Z HŠ 64b   115
                              gora 64b 
-------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Dobrova - Polhov Gradec znaša
130.280 m (130,280 km).
3. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in njene dopolnitve) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 371-0023/2012-1 z dne 4. 5. 2012.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0023/2012
Dobrova, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.