Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

2998. Pravilnik o načinu oddajanja in pogojih sofinanciranja javne infrastrukture na področju športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem interesu, stran 7696.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB) je Občinski svet Občine Bled na 10. redni seji dne 4. 9. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu oddajanja in pogojih sofinanciranja javne infrastrukture na področju športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem interesu
1. člen
S tem pravilnikom se določa način oddajanja, upravičenci in pogoji sofinanciranja javne infrastrukture, ki je delno ali v celoti v lasti Občine Bled (v nadaljevanju: občina) na področju športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem interesu, ki tudi sicer izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz občinskega proračuna.
Za oddajanje iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo predpisi s področja razpolaganja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti.
2. člen
Objekti javne infrastrukture, za katere velja ta pravilnik, so naslednji:
– Športna dvorana Bled, Športni park Bledec, Športno-rekreacijski center Straža, Grajsko kopališče in tribune v Veslaškem centru Bled,
– Kulturni dom Zasip, Kulturni dom Bohinjska Bela in Zadružni dom Ribno,
– Festivalna dvorana in poročna soba Vile Zora.
Drugi objekti javne infrastrukture v občini, ki tudi služijo dejavnostim iz predhodnega člena tega pravilnika, se oddajajo v skladu s pogoji, ki jih oblikuje upravljavec, če ni z drugimi akti drugače določeno.
3. člen
Načini oddajanja in pogoji, pod katerimi upravljavci oddajajo objekte v podnajem, so:
– najem na podlagi oblikovanih tržnih cen, pri čemer najnižja tržno oblikovana cena ne sme biti nižja od stroškovne cene, ki vključuje vse vrste obratovalnih stroškov,
– najem na podlagi izračunane stroškovne cene,
– najem na podlagi predhodnega dogovora o sofinanciranju iz občinskega proračuna,
– brezplačni najem ob smiselni uporabi predpisov s področja razpolaganja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti in pogojev upravljavca.
Upravljavec mora pred pričetkom leta izračunati stroškovno in oblikovati tržno ceno ure najema za naslednje leto, ki je izhodišče za oblikovanje cenika najema. Stroškovna cena upošteva vse vrste obratovalnih stroškov. Tržna cena ne more biti nižja od stroškovne cene.
Soglasje k ceniku poda župan na podlagi predhodnega mnenja pristojnega organa občine.
Pridobitev dotacije iz drugih virov proračuna občine, ki upošteva tudi najemanje prostorov za izvajanje lastne dejavnosti najemnika, izključuje pravico do brezplačnega podnajema, ki upravičencu s tem avtomatsko preneha.
Tako pridobljena sredstva se na podlagi tristranske pogodbe prednostno nakazujejo neposredno iz proračuna občine upravljavcu do poplačila vseh obveznosti podnajemnika.
4. člen
Upravljavec lahko pod pogoji tega pravilnika odda prostore iz prejšnjega člena za:
– vadbo športnih in kulturnih društev s sedežem v Občini Bled,
– izvajanje dejavnosti drugih društev in organizacij, ki tudi sicer izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz občinskega proračuna,
– potrebe volitev in referendumov.
Upravljavec lahko določi tudi podrobnejše pogoje, ki prednostno upoštevajo:
– njegovo lastno dejavnost,
– dejavnost izvajalcev letnega programa športa, kulture ali drugih dejavnosti v javnem interesu v občini na področju vzgoje otrok in mladine,
– komercialne in dolgoročne zakupe,
– druge pogoje, ki izhajajo iz posebnosti upravljanja posameznega objekta.
Upravljavec enkrat letno glede na posebnosti uporabe (npr. športna sezona) pripravi letni načrt oddaje v najem, pri čemer smiselno uporabi predpise s področja razpolaganja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti.
Upravljavec in najemnik sta predhodno dolžna skleniti ustrezno pogodbo, s katero soglaša tudi občina.
V primeru različnih najemnikov z isto dejavnostjo (npr. športna društva, ki delujejo v isti panogi) oziroma z istim interesom po najemu, ki se časovno ali lokacijsko prekriva, upravljavec sklene ustrezno večstransko pogodbo z vsemi takšnimi najemniki.
5. člen
Pogoj za sofinanciranje javne infrastrukture je uvrstitev sofinanciranja in izvajanje posameznih dejavnosti v občinski proračun in zagotovitev sredstev. Upravljavec ne more zagotavljati sofinanciranega ali brezplačnega najema brez predhodne potrditve pristojnega organa občine oziroma brez vnaprej zagotovljenih proračunskih sredstev.
Upravljavec občini mesečno izstavi zahtevek za sofinanciranje obratovalnih stroškov na podlagi realiziranega programa, kolikor občina sama neposredno ne krije stroškov iz proračuna občine. Sestavni del zahtevka je poročilo o uporabnikih, vrsti in obsegu uporabe. Podatke o oddaji prostorov upravljavec pošlje pristojnemu organu občine dvakrat letno, in sicer do 31. 8. za prvo polletje tekočega leta in do 28. 2. za preteklo leto.
Upravljavec je dolžan prejeta sredstva namensko porabiti za kritje obratovalnih stroškov.
6. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu oddajanja prostorov v uporabo za namen športa, kulture in drugih dejavnosti, ki so financirane iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 41/01).
Posamezni upravljavci morajo uskladiti razmerja, ki jih določa ta pravilnik, v roku 30 dni od uveljavitve tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 034-4/2012-13
Bled, dne 4. septembra 2012
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti