Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

2996. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci, stran 7690.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, 53/12), določil Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 19. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci
1. člen
V drugem odstavku 12. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci (v nadaljevanju: odlok; Uradni list RS, št. 55/11) se črta faktor: »126-dejavnost stavbe splošnega družbenega pomena«.
2. člen
Črta se besedilo prve, druge in tretje alineje v prvem odstavku 18. člena odloka in se nadomesti z novim besedilom (alinejami):
»Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
– za gradnjo neprofitnih stanovanj v tri- in več stanovanjskih stavbah (CC-SI 11221),
– za gradnjo stavb splošnega družbenega pomena (CC-SI 126): stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji in knjižnice, stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, stavbe za zdravstvo, športne dvorane, po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.«
3. člen
V prvem odstavku 18. člena odloka se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja z besedilom:
»– komunalni prispevek se v primeru gradnje drugih gostinskih stavb za kratkotrajno nastanitev: mladinska prenočišča in druge gostinske stavbe za nastanitev: (CC-SI 121(20), industrijskih stavb in skladišč (CC-SI 125) ter drugih nestanovanjskih zgradb (CC-SI 127) zmanjša za 30 % odmerjenega komunalnega prispevka«.
Črta se besedilo drugega odstavka 18. člena odloka in se nadomesti z besedilom:
»Občina oproščena sredstva nadomesti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna«.
4. člen
V 19. člen odloka se za sedmim odstavkom doda novi osmi odstavek in besedilo:
»Na zahtevo zavezanca za plačilo odmerjenega komunalnega prispevka se plačilo prispevka lahko odobri na obroke, vendar za največ eno leto od dokončnosti izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka. V tem primeru je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dolžan plačati na podlagi veljavnega cenika – stroškovnika občine tudi stroške obročnega odplačevanja.
O obročnem plačilu komunalnega prispevka zavezanec za plačilo prispevka in Občina Beltinci skleneta pogodbo«.
5. člen
Drugi odstavek 21. člena odloka se črta in se nadomesti besedilom:
»Komunalni prispevek vključuje izvedbo komunalne opreme (cesta, vodovod, kanalizacija do parcele investitorja oziroma plačnika komunalnega prispevka vključno z vgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega jaška na investitorjevi parceli, in sicer največ 1 m na parcelo«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2012-19-241/V
Beltinci, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti