Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

2985. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov, stran 7617.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov
1. člen
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. aprila 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 305/2011/EU) določa organ, ki je pristojen za imenovanje in nadzor organa za tehnično ocenjevanje.
2. člen
(1) Minister, pristojen za trg (v nadaljnjem besedilu: minister), lahko imenuje organ za tehnično ocenjevanje za eno ali več področij gradbenih proizvodov iz preglednice 1 Priloge IV Uredbe 305/2011/EU.
(2) Vloga za imenovanje organa za tehnično ocenjevanje se vloži na ministrstvo, pristojno za trg (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in vsebuje najmanj naslednje:
– navedbo področij gradbenih proizvodov iz preglednice 1 Priloge IV Uredbe 305/2011/EU, na katerih namerava vložnik delovati kot organ za tehnično ocenjevanje,
– podatke o izpolnjevanju zahtev iz preglednice 2 Priloge IV Uredbe 305/2011/EU.
(3) Če organ izpolnjuje zahteve iz prejšnjega odstavka, minister izda odločbo o imenovanju organa za tehnično ocenjevanje.
3. člen
(1) Organ za tehnično ocenjevanje mora:
– nemudoma obvestiti ministrstvo o vseh spremembah, ki vplivajo na njegovo usposobljenost, obseg nalog iz odločbe ali na izpolnjevanje zahtev za imenovanje,
– letno poročati ministrstvu o svojem delu v preteklem obdobju.
(2) Nadzor nad izpolnjevanjem zahtev in obveznosti iz prejšnjega odstavka opravlja ministrstvo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-29/2012
Ljubljana, dne 4. oktobra 2012
EVA 2012-2130-0052
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti