Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2012 z dne 17. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2012 z dne 17. 9. 2012

Kazalo

2731. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu »Vrtci Občine Moravske Toplice«, stran 7114.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10), 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUJPS), ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 16. seji dne 29. 8. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu »Vrtci Občine Moravske Toplice«
1. člen
(1) Ekonomska cena dnevnega programa (6–9 ur dnevno) v javnem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice znaša za otroka v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja ter v kombiniranih oddelkih 388,80 EUR na otroka mesečno.
(2) Ekonomska cena poldnevnega programa (4–6 ur dnevno) znaša 272,16 EUR na otroka mesečno.
(3) Cena nadstandardnega programa varstva otrok nad normativom za izvajanje dnevnega programa znaša 2,06 EUR na uro in v celotni višini bremeni starše.
(4) Za izvajanje dnevnega programa nad normativom skleneta zavod in starši otroka, vključenega v zavod, aneks k Pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.
2. člen
(1) Kot osnova za izračun plačila staršev za vse otroke v javnem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice, se določi cena dnevnega programa 370,39 EUR na otroka mesečno, in cena poldnevnega programa 259,27 EUR na otroka mesečno.
(2) Razliko do dejanske cene dnevnega programa iz prvega odstavka 1. člena tega sklepa v višini 18,41 EUR (subvencija) ter razliko do dejanske cene poldnevnega programa iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa v višini 12,89 EUR (subvencija), bo pokrivala Občina Moravske Toplice iz sredstev občinskega proračuna.
3. člen
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, bo Občina Moravske Toplice zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
4. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se plačilo staršev sorazmerno zniža za del neporabljenih živil. Stroški živil mesečno znašajo 28,08 EUR.
5. člen
(1) Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine, pod pogojem, da odsotnost otroka pisno sporočijo najkasneje do 25. junija tekočega leta.
(2) Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Moravske Toplice na podlagi izdanih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.
(3) Določilo prvega odstavka tega člena velja za vse starše otrok, za katere je Občina Moravske Toplice dolžna kriti del cena programa, ne glede na to ali obiskujejo vrtec v občini ali izven Občine Moravske Toplice.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 95/09).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje.
Št. 602-00009/2012-3
Moravske Toplice, dne 29. avgusta 2012
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti