Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2012 z dne 27. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2012 z dne 27. 8. 2012

Kazalo

2621. Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, stran 6909.

Na podlagi 1. in 2. točke prvega odstavka 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev
1. člen
(1) S to uredbo se določa najvišja cena proizvodov in storitev, razvrščenih v Uredbi (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 (UL L št. 145 z dne 4. 6. 2008, str. 65) v podrazredih:
– 36.00 voda,
– 37.00 ravnanje z odplakami,
– 38.00 zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi.
(2) Pri dejavnostih iz prejšnjega odstavka se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so bile oblikovane v skladu z veljavnimi predpisi o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in določene na dan 28. februarja 2012, določijo kot najvišje.
2. člen
Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena se lahko v primeru povišanja stroškov okoljskih dajatev, plačila za vodno pravico, nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti ali vodnih povračil cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja poviša, in sicer za največ višino povišanja stroškov okoljskih dajatev, plačila za vodno pravico, nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti ali vodnih povračil.
3. člen
Ta uredba začne veljati 28. avgusta 2012 in velja do 31. decembra 2012.
Št. 00726-25/2012
Ljubljana, dne 27. avgusta 2012
EVA 2012-2130-0055
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost