Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2012 z dne 27. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2012 z dne 27. 8. 2012

Kazalo

2615. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami, stran 6715.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 (106/10 – popr.) in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami
1. člen
V Uredbi o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami (Uradni list RS, št. 75/10 in 71/11) se v prvem odstavku 4. člena v šesti alineji za besedilom »744/1« podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »41/15, 41/16, 41/17;«.
V drugem odstavku se v šesti alineji črta besedilo »39/1« in »41/1«, za besedilom »1645/6« se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »39/3, 39/6;«, v sedmi alineji se črta besedilo »16/6«, za besedilom »1069« pa se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »16/16;«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-25/2012
Ljubljana, dne 23. avgusta 2012
EVA 2012-2430-0143
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost