Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2012 z dne 20. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2012 z dne 20. 7. 2012

Kazalo

2342. Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic, stran 5693.

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 67/10 – ZRud-1A in 20/11 – odl. US) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
O D R E D B O
o seznamu izdanih tehničnih smernic
1. člen
(1) Ta odredba določa seznam izdanih tehničnih smernic za graditev.
(2) Izdane so bile naslednje tehnične smernice za graditev:
– TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne inštalacije, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09);
– TSG-N-003:2009 Zaščita pred delovanjem strele, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09);
– TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 51/10);
– TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12).
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic (Uradni list RS, št. 52/10).
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-80/2012
Ljubljana, dne 11. junija 2012
EVA 2012-2430-0126
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost