Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2043. Sklep o izločitvi enote vrtca iz Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica in organiziranju enote kot samostojnega javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica, stran 5044.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr., 20/11), 3. člena Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 14. redni seji dne 31. maja 2012 sprejel
S K L E P
o izločitvi enote vrtca iz Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica in organiziranju enote kot samostojnega javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica
1. člen
Iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica, Klanec 5, Škofljica, se z dne 1. 1. 2013, izloči enota vrtec, ki deluje na lokacijah Mijavčeva ulica 18, Kamnikarjeva 10, Kamnikarjeva 8, Ob potoku 32a in Albrehtova 6, Škofljica.
2. člen
Izločena enota vrtec iz 1. člena tega sklepa se organizira kot samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Škofljica z dne 1. 1. 2013.
Osnovna šola Škofljica postane z dnem vpisa Vrtca Škofljica v sodni register pravni naslednik Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
3. člen
Celotno premoženje Občine Škofljica na lokacijah enote vrtec iz 1. člena tega sklepa, s katerim je upravljal Javni vzgojno-izobraževalni zavod osnovna šola in vrtec Škofljica, se prenese v upravljanje novoustanovljenem javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtec Škofljica.
4. člen
Delavce enote vrtec iz 1. člena tega sklepa prevzame Vrtec Škofljica.
5. člen
Vrtec Škofljica prevzame pravice in obveznosti, nastale v zvezi z delovanjem Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola in vrtec Škofljica, v obsegu, ki se nanaša na izločeno enoto vrtec iz 1. člena tega sklepa.
6. člen
Vse pravice in obveznosti v zvezi z izločitvijo enote vrtec ter organiziranja enote vrtec kot samostojnega zavoda Vrtec Škofljica se uredijo v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 007-10/2012
Škofljica, dne 31. maja 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti