Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2038. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Zreče, stran 5037.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popravek ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB1, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 14. redni seji dne 13. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Zreče
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Zreče (Uradni list RS, št. 78/11; v nadaljevanju: odlok o programu opremljanja).
2. člen
4. člen odloka o programu opremljanja se spremeni na naslednji način:
– drugi odstavek se spremeni tako, da novo besedilo glasi:
»2) Skupni stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih in obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih znašajo:
+-----------------------+------------------+--------------------+
|     Vrsta     |Skupni stroški (€)| Obračunski stroški |
|  komunalne opreme  |         |     (€)    |
+-----------------------+------------------+--------------------+
|Lokalne ceste (LC) in |   27.916.726,00|    11.166.690,00|
|javne poti (JP)    |         |          |
+-----------------------+------------------+--------------------+
|Javni vodovod     |   7.262.930,00|    7.262.930,00|
+-----------------------+------------------+--------------------+
|Javna kanalizacija   |   13.482.980,00|    10.238.782,00|
+-----------------------+------------------+--------------------+
|Čistilna naprava    |   3.999.705,00|    1.159.915,00|
+-----------------------+------------------+--------------------+
|Javne zelene površine |   1.002.759,00|    1.002.759,00|
+-----------------------+------------------+--------------------+
|Druge javne površine  |    551.352,00|     551.351,00|
+-----------------------+------------------+--------------------+
|SKUPAJ         |   54.216.452,00|    31.382.427,00|
+-----------------------+------------------+--------------------+
– doda se novi tretji odstavek, ki glasi:
»3) Obračunski stroški za lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) so določeni v višini 40 % skupnih stroškov za leti 2012 in 2013. Nato se vsako leto, in sicer 1. januarja, povišajo za 5 %, dokler ne dosežejo 100 % skupnih stroškov.«
3. člen
5. člen odloka o programu opremljanja se spremeni tako, da novo besedilo glasi:
»Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)), znašajo:
+------------------------+--------------------------------------+
| Vrsta komunalne opreme | Obračunski stroški na enoto (€/m2) |
|            +-------------------+------------------+
|            |  parcele Cp(i)  |  NTPO Ct(i)  |
+------------------------+-------------------+------------------+
|Lokalne ceste (LC) in  |        4,12|       11,36|
|javne poti (JP)     |          |         |
+------------------------+-------------------+------------------+
|Javni vodovod      |        2,68|       7,38|
+------------------------+-------------------+------------------+
|Javna kanalizacija   |        6,25|       15,16|
+------------------------+-------------------+------------------+
|Čistilna naprava    |        0,86|       1,95|
+------------------------+-------------------+------------------+
|Javne zelene površine  |        0,92|       1,91|
+------------------------+-------------------+------------------+
|Druge javne površine  |        0,85|       2,34|
+------------------------+-------------------+------------------+
4. člen
Prvi odstavek 6. člena odloka o programu opremljanja se spremeni tako, da novo besedilo glasi:
»1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 31. 12. 2011.«
5. člen
Vsa ostala določila Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Zreče (Uradni list RS, št. 78/11) ostanejo nespremenjena.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0004/2012-5
Zreče, dne 13. junija 2012
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti