Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2030. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok v Občini Litija, stran 5028.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 13. redni seji dne 13. 6. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok v Občini Litija
1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju varstva otrok (Uradni list RS, št. 60/10 in 60/11), se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Do subvencioniranja so upravičeni starši ali eden od staršev oziroma zakoniti zastopniki otroka, če izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo skupaj z otrokom prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Litija,
– da je otrok že dopolnil eno leto starosti,
– da se je staršem že iztekel dopust za nego in varstvo otroka, za katerega se uveljavlja subvencija,
– da so skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litije (Uradni list RS, št. 107/11) v rednem razpisnem roku vrtcem oddali vlogo za vpis in sprejem otroka v vrtec za obdobje od 1. 9. tekočega leta dalje, pa jim je vpis zaradi prezasedenosti kapacitet vrtcev na območju Občine Litija zavrnjen, in hkrati otrok ni vključen v drug vrtec ali v kakršnokoli drugo organizirano obliko varstva, ki ga je dolžna (so)financirati občina,
– da sta oba starša zaposlena, samozaposlena ali imata status dijaka oziroma študenta,
– da ni več prostih mest za vključitev otrok v vrtcu, v katerega starši želijo vpisati svojega otroka in ni več prostih mest v vrtcu, ki se nahaja v naselju stalnega prebivališča staršev oziroma je od njega oddaljeno manj kot 8 km. Pod naselje stalnega prebivališča se po tem pravilniku upošteva območje šolskega okoliša.
Do celotne subvencije so upravičeni tudi starši oziroma upravičenci, navedeni v prejšnjem odstavku, ki imajo v tekočem šolskem letu o varstvu otroka sklenjeno pogodbo z varuhom predšolskih otrok, ki so vpisani v register varuhov predšolskih otrok na domu pri pristojnem ministrstvu ali imajo otroka vključenega v varstvo pri zasebnem vzgojitelju, oziroma ga imajo vključenega v zasebni vrtec brez koncesije.
Subvencije ni mogoče uveljavljati med šolskim letom, to je po 1. 9. tekočega leta, ne glede na to, če je otrok izpolnil predpisani starostni pogoj za sprejem v vrtec in če so starši od vrtca med šolskim letom dobili zavrnjeno vlogo za sprejem v vrtec.«
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višina subvencije znaša 100,00 EUR neto mesečno na otroka, ki ni vključen v program vrtca, ki ga je dolžna (so)financirati občina in če upravičenci varstvo izkažejo z ustrezno pogodbo ali drugo verodostojno listino.
V primeru, da upravičenci varstva svojih otrok ne morejo izkazati z zgoraj navedenimi dokumenti, občini na vlogi za subvencijo priložijo ustrezno izjavo, višina subvencije pa znaša polovico navedenega zneska iz prejšnjega odstavka.«
4. člen
Subvencije po tem pravilniku se upravičencem dodelijo za šolsko leto 2012/2013.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 9. 2012 dalje.
Št. 007-7/2010
Litija, dne 13. junija 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti