Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Izobraževalnega centra Geoss d.o.o., stran 5027.

Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11 in 91/11) ter v skladu s 16. členom Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 13. redni seji dne 13. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Izobraževalnega centra Geoss d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Izobraževalnega centra Geoss d.o.o. (Uradni list RS, št. 76/08, 121/08, 5/09 – popravek in 43/09) se v 4. členu dodajo nova triindvajseta do trideseta alineja, ki se glasijo:
»– M/70.2.   Podjetniško in poslovno svetovanje
– M/70.21   Dejavnost stikov z javnostjo
– M/70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– N/78.100   Dejavnosti pri iskanju zaposlitve
– N/79.120   Dejavnost organizatorjev potovanj
– N/82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– R/93.2    Druge dejavnosti za prosti čas
– S/96.090   Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene«.
2. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Cilj poslovanja družbe je izvajanje izobraževalnih, razvojnih, svetovalnih, strokovnih in pospeševalnih nalog za območje Občine Litija in širše.
Dobiček se reinvestira v razvoj osnovne dejavnosti družbe (neprofitna družba).«
3. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Družba v skladu z zakonom sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu. Od dobička se po odločitvi družbenika nameni del za rezerve in del za razvoj družbe.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2008
Litija, dne 13. junija 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti