Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2021. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev članov sodnega sveta Republike Slovenije 14. junija 2012, stran 4916.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja in o izidu volitev članov sodnega sveta Republike Slovenije 14. junija 2012
Volilna komisija Sodnega sveta RS je na seji dne 18. junija 2012, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri volitvah članov sodnega sveta, ki so bile 14. junija 2012 ter na podlagi zapisnika o delu Volilne komisije Sodnega sveta pri ugotovitvi izida glasovanja po pošti, ugotovila naslednji izid glasovanja in izid volitev članov sodnega sveta iz vrst sodnikov:
I.
IZID GLASOVANJA ZA ČLANE SODNEGA SVETA
VOLILNA SKUPINA: SODNIKI NA VRHOVNEM SODIŠČU REPUBLIKE SLOVENIJE
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:        35
Glasovalo:                        32
Oddanih glasovnic:                    32
Neveljavnih glasovnic                   4
Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil naslednje število glasov:
1. Janez Vlaj                   17 glasov
2. Peter Golob                   11 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega odstavka 25. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS in 33/11) ugotovila, da je za člana sodnega sveta izvoljen: Janez Vlaj.
IZID GLASOVANJA ZA ČLANE SODNEGA SVETA
VOLILNA SKUPINA: VSI SODNIKI
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:       1004
Glasovalo:                        748
Oddanih glasovnic:                    748
Neveljavnih glasovnic                   13
Posamezni/a kandidat/kandidatka za člana sodnega sveta je dobil/a naslednje število glasov:
1. dr. Mateja Končina Peternel          293 glasov
2. Darko Belak                  216 glasov
3. Nina Drozdek Draganić             122 glasov
4. Nataša Kosec                 104 glasove
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega odstavka 25. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS in 33/11) ugotovila, da je za člana sodnega sveta izvoljena: dr. Mateja Končina Peternel.
IZID GLASOVANJA ZA ČLANE SODNEGA SVETA
VOLILNA SKUPINA: SODNIKI OKRAJNIH SODIŠČ
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:       471
Glasovalo:                        352
Oddanih glasovnic:                    352
Neveljavnih glasovnic                   3
Posamezni/a kandidat/kandidatka za člana sodnega sveta je dobil/a naslednje število glasov:
1. Milan Petek                  159 glasov
2. Marjan Neuvirt                 124 glasov
3. mag. Urška Klakočar Zupančič          66 glasov
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega odstavka 25. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS in 33/11) ugotovila, da je za člana sodnega sveta izvoljen: Milan Petek.
II.
Volilna komisija pri delu volilnih odborov ni ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na izid volitev članov Sodnega sveta Republike Slovenije iz vrst sodnikov.
Ljubljana, dne 18. junija 2012
Predsednik volilne komisije
mag. Ivan Robnik l.r.
Člani
Maruša Primožič l.r.
Marjana Lubinič l.r.
Dunja Franken l.r.
Janka Šolinc l.r.
mag. Jasna Šegan l.r.