Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2018. Pravilnik o spremembah Pravilnika o Zdravstvenem svetu, stran 4912.

Na podlagi tretjega odstavka 75. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr in 40/12 – ZUJF) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o Zdravstvenem svetu
1. člen
V Pravilniku o Zdravstvenem svetu (Uradni list RS, št. 88/01, 40/06, 8/09 in 11/11) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zdravstveni svet se oblikuje pri Ministrstvu za zdravje iz predstavnikov zdravstvene stroke, zdravstvene ekonomike in organizacije zdravstvenega varstva, in sicer:
– 8 članov iz vrst višjih svetnikov, svetnikov, fakultetnih učiteljev in drugih strokovnjakov s področja zdravstvenega varstva (zastopanost vseh treh ravni zdravstvenega varstva, od strok pa medicina in farmacija);
– 6 članov iz vrst priznanih strokovnjakov s področja javnega zdravstva, upravljanja zdravstvenega varstva, zdravstvene epidemiologije in informatike;
– 3 člani iz vrst priznanih strokovnjakov s področja zdravstvene ekonomike in zavarovalništva in
– 1 član kot predstavnik civilne družbe.
Ne glede na prejšnji odstavek se kot člana Zdravstvenega sveta imenuje tudi vsakokratnega predsednika strateškega sveta, pristojnega za zdravstveno in babiško nego.
Pri delu Zdravstvenega sveta sodelujejo po funkciji in brez pravice glasovanja minister, državni sekretar, generalni direktorji Ministrstva za zdravje in generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.«.
2. člen
Črta se drugi odstavek 5. člena.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-49/2012/1
Ljubljana, dne 15. junija 2012
EVA 2012-2711-0016
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti