Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2014. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o trošarinah (ZTro-L), stran 4909.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o trošarinah (ZTro-L)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o trošarinah (ZTro-L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. junija 2012.
Št. 003-02-5/2012-16
Ljubljana, dne 26. junija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O TROŠARINAH (ZTro-L)
1. člen
V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) se na koncu tretjega odstavka 51. člena doda nov stavek, ki se glasi: »Od 1. julija 2012 znaša specifična trošarina 30 %, od 1. oktobra 2012 znaša 40 %, od 1. januarja 2013 pa 50 % od skupne davčne obremenitve cigaret v razredu tehtane povprečne drobnoprodajne cene.«.
V petem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– najmanj 86 eurov, od 1. julija 2012 najmanj 90 eurov, od 1. oktobra 2012 najmanj 94 eurov in od 1. januarja 2013 najmanj 97 eurov za 1000 kosov cigaret iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ne glede na deseti odstavek 51. člena zakona mora oseba iz devetega odstavka 51. člena zakona, ki želi spremeniti drobnoprodajno ceno cigaret zaradi spremembe trošarine na dan 1. julija 2012, spremembo drobnoprodajne cene cigaret prijaviti pristojnemu carinskemu organu dva dni pred sprostitvijo cigaret v porabo.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-03/12-4/12
Ljubljana, dne 15. junija 2012
EPA 405-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti