Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2012 z dne 19. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2012 z dne 19. 6. 2012

Kazalo

1955. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kolektivni blagovni znamki KRAJINSKI PARK GORIČKO in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »KRAJINSKI PARK GORIČKO«, stran 4809.

Na podlagi določb 45. in 46. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06) in 16. člena Pravilnika o kolektivni blagovni znamki KRAJINSKI PARK GORIČKO in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »KRAJINSKI PARK GORIČKO« (Uradni list RS, št. 1/11) je Javni zavod Krajinski park Goričko na 4. izredni dopisni seji Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko dne 14. 6. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kolektivni blagovni znamki KRAJINSKI PARK GORIČKO in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »KRAJINSKI PARK GORIČKO«
1. člen
V Pravilniku o kolektivni blagovni znamki KRAJINSKI PARK GORIČKO in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »KRAJINSKI PARK GORIČKO« se v 5. členu doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Izjemoma svet zavoda lahko podeli pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke tudi tistemu nosilcu dejavnosti, ki to dejavnost opravlja znotraj ožjega vplivnega območja parka (kar vključuje vasi Dobrovnik, Strehovci, Filovci, Bogojina, Moravske Toplice - Zgornji Moravci, Sebeborci, Puconci, Gorica, Brezovci, Lemerje, Zenkovci, Beznovci in Topolovci) ter po mnenju strokovne komisije izpolnjuje vse zahtevane kriterije iz tega pravilnika.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 14. junija 2012.
Predsednica sveta zavoda
Alma Vičar l.r.

AAA Zlata odličnost