Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2012 z dne 21. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2012 z dne 21. 5. 2012

Kazalo

1617. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2012 (OdRSPD12), stran 3819.

Na podlagi 11. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter tretjega odstavka 108. člena v zvezi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 11. maja 2012 sprejel
O D L O K
o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2012 (OdRSPD12)
1. člen
(1) S tem odlokom se določi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem države za leto 2012 in načrt ravnanja s premičnim premoženjem države za leto 2012.
(2) Sestavni del načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem države za leto 2012 so:
– načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za potrebe javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov iz preglednice 1, ki je priloga tega odloka,
– načrt razpolaganja z zemljišči, ki imajo status kulturnega spomenika po zakonu, ki ureja varstvo kulturne dediščine, načrt razpolaganja z zemljišči, ki so določena za javno kulturno infrastrukturo, načrt razpolaganja z zemljišči, ki se uporabljajo za kulturne namene, iz preglednice 2, ki je priloga tega odloka,
– načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb, ki imajo status kulturnega spomenika po zakonu, ki ureja varstvo kulturne dediščine, načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb, ki so določene za javno kulturno infrastrukturo, načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb, ki se uporabljajo za kulturne namene, iz preglednice 2a, ki je priloga tega odloka,
– načrt najema nepremičnega premoženja za potrebe javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov iz preglednice 3, ki je priloga tega odloka,
– načrt oddaje v najem za zemljišča iz preglednice 4, ki je priloga tega odloka,
– načrt oddaje v najem za stavbe in dele stavb iz preglednice 4a, ki je priloga tega odloka,
– načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za potrebe organov državne uprave in pravosodnih organov iz preglednice 7, ki je priloga tega odloka,
– načrt razpolaganja z zemljišči v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, iz preglednice 8, ki je priloga tega odloka, in
– načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, iz preglednice 8a, ki je priloga tega odloka.
(3) Sestavna dela načrta ravnanja s premičnim premoženjem države za leto 2012 sta:
– načrt pridobivanja premičnega premoženja iz preglednice 5, ki je priloga tega odloka, in
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem iz preglednice 6, ki je priloga tega odloka.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in pravosodne organe za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03/12-2/10
Ljubljana, dne 11. maja 2012
EPA 253-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost