Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1116. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pravosodnem nadzoru nad državnimi tožilstvi, stran 2296.

Na podlagi 164. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 in 21/12 – ZDU-1F) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pravosodnem nadzoru nad državnimi tožilstvi
1. člen
V Pravilniku o pravosodnem nadzoru nad državnimi tožilstvi (Uradni list RS, št. 10/12) se v prvem odstavku 3. člena beseda »pravosodje« nadomesti z besedama »notranje zadeve«.
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se beseda »pravosodje« nadomesti z besedama »notranje zadeve«.
Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Večina članov nadzorne skupine morajo biti uradniki v nazivih prvega kariernega razreda, ki so univerzitetni diplomirani pravniki z opravljenim pravniškim državnim izpitom in vsaj dvema letoma delovnih izkušenj na pravniških delih po tem izpitu.«
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-140/2012
Ljubljana, dne 4. aprila 2012
EVA 2012-1711-0020
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost