Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1113. Uredba o spremembi Uredbe o izrabljenih vozilih, stran 2292.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega in šestega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o izrabljenih vozilih
1. člen
V Uredbi o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11 in 45/11 – popr.) se v Prilogi 2 v točki 1.2.1 črta besedilo »in odporna proti kislinam«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-3/2012
Ljubljana, dne 5. aprila 2012
EVA 2012-2511-0019
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost