Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1101. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnih programov športa v Občini Vitanje, stran 2281.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06, 21/07 in 104/10) je Občinski svet Občine Vitanje na 9. redni seji dne 29. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnih programov športa v Občini Vitanje
1. člen
Pravilnik o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnih programov športa v Občini Vitanje (Uradni list RS, št. 92/03 in 68/06) se spremeni tako, da se na koncu 4. člena pravilnika doda besedilo: »Izjemoma se lahko na razpis prijavijo tudi izvajalci (športna društva in klubi), ki nimajo sedeža v Občini Vitanje in izvajajo program, ki ga v Občini Vitanje ne izvaja noben drug izvajalec iz Občine Vitanje in je vanj vključenih najmanj 10 vitanjskih občanov, če gre za program športa invalidov, pa najmanj 3 vitanjski občani.«
2. člen
V 11. členu se za prvim odstavkom doda besedilo: »Pri točkovanju se točke iz rubrike Druge dejavnosti ne dodeljujejo izvajalcem s sedežem izven Občine Vitanje.«
3. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-03/2012-08
Vitanje, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost