Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža, stran 2271.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 popr.), 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 Odl. US: U-I-56/08-15, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 10/11 Odl. US: Up-319/10-14, U-I-63/10-7) in 6. in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 13. seji dne 15. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o občinskih taksah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 94/09 in 28/11).
2. člen
V Tarifah občinskih taks v Občini Straža, sprejetih na seji Občinskega sveta Občine Straža dne 5. 11. 2009 se spremeni Tarifna št. 3 Reklamni napisi, objave in oglasi, tako da se glasi:
Tarifna št. 3.1 Objekti stalnega značaja, letno:
         Število točk letno/taksni predmet
         Enostranski  Dvostranski  Vrtljivi,
                       elektronski in
                       svetlobni
– do 1 m2    1800     2700     3000  3200
– za vsak
nadaljnji začeti
m2        1200     1800     2400  2600
Tarifna št. 3.2 Plakati na plakatnih mestih ter reklamni panoji:
                 Število točk na dan/taksni
                 predmet
                 Enostranski  Dvostransk
– do 0,5 m2           10      15
– nad 0,5 do 1 m2        15      20
– nad 1m2 vsak nadaljnji m    8       12
Tarifna št. 3.3. Mobilna sredstva oglaševanja: 500 točk na dan.
Tarifna št. 3.4 Čezcestni transparenti: 40 točk na dan/m2.
Tarifna št. 3.5 Reklamni panoji na drogovih javne razsvetljave: 20 točk na dan/m2.
Tarifna številka 3.6 Nameščanje plakatov:
– do 5 plakatov: 300 točk
– vsak nadaljnji plakat: 50 točk.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-6/2011-6
Straža, dne 15. marca 2012
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti