Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1076. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2011, stran 2257.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 15. redni seji dne 28. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2011
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2011 izkazuje:
– prihodke v višini               9.737.455 EUR
– odhodke v višini                8.998.567 EUR
– presežek prihodkov nad odhodki          738.888 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2011         159.266 EUR.
2. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2011 izkazuje:
– otvoritveno stanje na dan 1. 1. 2011        1.682 EUR
– prihodke v višini                439.768 EUR
– odhodke v višini                441.450 EUR.
3. člen
Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2011 izkazuje:
– odplačilo glavnice v letu 2011 –         12.342 EUR
Stanovanjski sklad
– odplačilo glavnice v letu 2011 – Javni      71.525 EUR
sklad Ribnica
– odplačilo glavnice v letu 2011 – OKP       75.399 EUR.
Stanje dolga do Stanovanjskega sklada RS na dan 31. 12. 2011,
znaša                        50.258 EUR
Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada
Ribnica na dan 31. 12. 2011, znaša        856.756 EUR.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0003/2012-04
Rogaška Slatina, dne 28. marca 2012
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost