Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1073. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci, stran 2240.

Na podlagi 21. člena in v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11) in 16. člena Statuta Občine Puconci (UPB-1, Uradni list RS, št. 66/07, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 13. redni seji dne 29. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 25/10)
1. člen
V 26. členu se v točki 2. Financiranje opreme za izvajanje kulturne dejavnosti, v alinejama Oprema skupin in Oprema kulturnih dvoran doda pred navedbo odstotka besedilo »do največ«, tako da se financira oprema skupin v višini do največ 50  % dejanske vrednosti, oprema kulturnih dvoran pa v višini do največ 30  %.
Za 2. točko se doda naslednje besedilo: »V primeru prevelikega števila vlog in s tem prekoračitve razpoložljivih sredstev namenjenih financiranju opreme za izvajanje kulturne dejavnosti, do sredstev v tekočem letu niso upravičena društva, ki so v preteklem koledarskem letu prejela sredstva iz enakega naslova.«
2. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0007/2012
Puconci, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost