Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1072. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4, PI 12/5, PI 34/1, del 12/1, del PI 30), stran 2239.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) Občina Pivka objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4, PI 12/5, PI 34/1, del 12/1, del PI 30)
I. Občina Pivka naznanja javno razgrnitev:
1. Dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4, PI 12/5, PI 34/1, del 12/1, del PI 30), ki ga je pod številko projekta 11/PA-006-2 in 12/PA-001 izdelal V prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica (v nadalj.: dopolnjen osnutek OPPN)
2. Strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnutka OPPN
II. Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 13. aprila 2012 do 13. maja 2012 v prostorih Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka v času uradnih ur:
– Ponedeljek od 8.00–11.00 in od 13.00–15.00 ure
– Sredo od 8.00–11.00 in od 13.00–16.00 ure
– Petek od 8.00–11.00 ure.
III. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala dne 17. aprila 2012 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.
IV. Na javni obravnavi bo pripravljalec prostorskega akta le tega podrobneje razložil in prisotnim podal dodatna pojasnila.
V. Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPPN. Pripombe in predlogi se do 13. maja 2012 lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno ali ustno na javni obravnavi ali pa se pošljejo na elektronski naslov: obcina@pivka.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »OPPN za območje središča Pivke«.
Občina Pivka bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način, in sicer na oglasni deski Občine Pivka in na spletni strani Občine Pivka: http://www.pivka.si (objave).
Št. 350-4/2011-50
Pivka, dne 30. marca 2012
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost