Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1057. Sklep o ukinitvi javnega dobra in o podelitvi stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 439/6, k.o. Dovško, stran 2218.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 2. korespondenčni seji dne 2. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra in o podelitvi stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 439/6, k.o. Dovško
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 439/6 (ID 1165902) – travnik v izmeri 6 61 m2, vpisani v k.o. 1349 – Dovško.
II.
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičnini vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III.
Podeli se stavbna pravica na nepremičnini parc. št. 439/6 (ID 1165902), vpisani v k.o. 1349 – Dovško, Krajevni skupnosti Senovo in sicer za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za izvedbo projekta IPA – postavitev pokrite letne učilnice.
IV.
Stavbna pravica se podeli brezplačno v javnem interesu in za obdobje 20 let.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-71/2012-O506
Krško, dne 2. aprila 2012
Ana Somrak l.r.
Podžupanja v začasnem
opravljanju funkcije županje

AAA Zlata odličnost