Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1052. Zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011, stran 2204.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 351/08) je občinski svet na 11. redni seji 28. marca 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tabelarični del pa na spletni strani občine.
Št. 007-0006/2012-1
Dobrova, dne 16. marca 2012
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti