Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1049. Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 2188.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34), 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je občinski svet na 5. korespondenčni seji dne 2. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom pridobi naslednje zemljišče:
+-----------+--------+----------+---------------+---------------+
|Parc. št. |Vrsta  |Površina |ID       |Katastrska   |
|      |rabe  |     |        |občina     |
+-----------+--------+----------+---------------+---------------+
|3340/1   |pot   |8.846 m2 |1724-3340/1-0 |1704 – Kamnik |
+-----------+--------+----------+---------------+---------------+
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – lokalna cesta v lasti Občine Brezovica.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-16/2012
Brezovica, dne 2. aprila 2012
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti