Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1044. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2012, stran 2187.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. seji dne 22. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2012
1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini 627.329,31 evrov se namenijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč v letih 2010, 2011 in 2012 Sredstva se namenijo za:
– operativne stroške ob intervencijah;
– odpravo naravnih nesreč na javnih objektih in infrastrukturi;
– nujna dela na plazu Slano Blato;
– izgradnjo kablovoda Skuk;
– sanacijo med poplavami poškodovane ceste Velike Žablje–Podlasa;
– sanacijo plazu Stomaž.
3. člen
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej specificirana v okviru zaključnega računa Občine Ajdovščina za leto 2012.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-5/2012
Ajdovščina, dne 28. marca 2012
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost