Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1042. Aneks št. 4 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo, stran 2185.

V zvezi s 77. členom Kolektivne pogodbe za lesarstvo, ter na podlagi 2. točke Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za lesarstvo (Uradni list RS, št. 132/06 – 15. 12. 2006 in Uradni list RS, št. 28/07 – 29. 3. 2007), je Komisija za določitev zneska povečanja najnižjih osnovnih plač določila, da se najnižje osnovne plače veljavne za februar 2012 določene z Aneksom št. 3 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesar­stvo (Uradni list RS, št. 22/11) povečajo za 2,5 %, zato pogodbeni stranki
A) kot predstavnika delodajalcev
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje lesne in pohištvene industrije
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir
in
B) kot predstavnika delojemalcev
– SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
– Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov Slovenije
sklepata
A N E K S š t. 4
k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni list RS, št. 132/06 in 28/07) (v nadaljevanju: Tarifna priloga)
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 1. točke Tarifne priloge in se na novo glasi:
»1. Višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih od 1. 3. 2012 dalje znašajo:
+--------+-----------------------------+------------------------+
|    |    Tarifni razred    |Najnižja osnovna plača v|
|    |               |      €      |
+--------+-----------------------------+------------------------+
|I.   |Enostavna dela        |    414,61 €    |
+--------+-----------------------------+------------------------+
|II.   |Manj zahtevna dela      |    452,64 €    |
+--------+-----------------------------+------------------------+
|III.  |Srednje zahtevna dela    |    498,77 €    |
+--------+-----------------------------+------------------------+
|IV.   |Zahtevna dela        |    549,61 €    |
+--------+-----------------------------+------------------------+
|V.   |Bolj zahtevna dela      |    614,28 €    |
+--------+-----------------------------+------------------------+
|VI.   |Zelo zahtevna dela      |    721,70 €    |
+--------+-----------------------------+------------------------+
|VII.  |Visoko zahtevna dela     |    812,93 €    |
+--------+-----------------------------+------------------------+
2. člen
V ostalih točkah ostaja Tarifna priloga nespremenjena.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega aneksa, preneha veljati Aneks št. 3 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo, z dne 25. 3. 2011 (Uradni list RS, št. 22/11).
Ljubljana, dne 8. marca 2012
Podpisniki:
Predstavniki delojemalcev:
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
Predsednik:
Danilo Vedlin l.r.
 
Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov Slovenije
Predsednik:
Drago Lombar l.r.
 
Predstavniki delodajalcev:
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje lesne in pohištvene industrije
Predsednik upravnega odbora:
mag. Andrej Mate l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Predsednik:
Milan Lukič l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 23. 3. 2012 izdalo potrdilo št. 02047-7/2006-15 o tem, da je Aneks št. 4. k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 18/5.

AAA Zlata odličnost