Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1040. Dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani, stran 2181.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3; Uradni list RS, št. 119/06, ZŠtip; Uradni list RS, št. 59/07, Odločba US; Uradni list RS, št. 15/08, ZViS-F; Uradni list RS, št. 64/08, ZViS-G; Uradni list RS, št. 86/09, ZUPJS; Uradni list RS, št. 62/10, Odločba US; Uradni list RS, št. 34/11, Uradni list RS, št. 78/11) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09, OdPUL-1E; Uradni list RS, št. 83/10) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 24. 1. 2012 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 12. 1. 2012 sprejela
D O P O L N I T E V S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 118/05, 72/06 (76/06 popr.), 59/07 (82/07 popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08, 14/09, 38/09, 48/09, 55/09, 3/10, 47/10, 18/11, 26/11 in 89/11) se v 13. členu
pri članici Univerzi v Ljubljani, Teološki fakulteti doda študijsko področje
»(14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev«,
pri članici Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti se doda študijsko področje
»(21) umetnost«,
pri članici Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za računalništvo in informatiko se doda študijsko področje
»(14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev«.
Št. 014/12
Ljubljana, dne 12. januarja 2012 in 24. januarja 2012
Predsednik UO
prof. dr. Dušan Mramor l.r.
 
Predsednik Senata
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik l.r.
rektor

AAA Zlata odličnost