Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

813. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 1758.

Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10,10/11, 45/11, 53/11 in 86/11) izdaja minister za pravosodje in javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v drugem odstavku 2. člena tabela »Tip osebe javnega prava: vladna služba, Razpon plačnega razreda: 52–57«, nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Dejavnost: DRŽAVNA UPRAVA IN LOKALNA SAMOUPRAVA
Tip osebe javnega prava: vladna služba
Razpon plačnega razreda: 52–57
+--------------------+------------+----------------+------------+
| NAZIV PRORAČUNSKEGA| ŠIFRA DM | IME DELOVNEGA |  PLAČNI  |
|   UPORABNIKA   |      |   MESTA   |  RAZRED  |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|PROTOKOL VLADE   |B017101   |Direktor VS   |   57   |
|REPUBLIKE SLOVENIJE |      |        |      |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|URAD VLADE ZA    |B017101   |Direktor VS   |   56   |
|KOMUNICIRANJE    |      |        |      |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|URAD ZA VAROVANJE  |B017101   |Direktor VS   |   52   |
|TAJNIH PODATKOV   |      |        |      |
+--------------------+------------+----------------+------------+
                                «.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena pravilnika se tabela »Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva, Razpon plačnega razreda: 50–57« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva
Razpon plačnega razreda: 50–57
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|NAZIV PRORAČUNSKEGA| ŠIFRA DM | IME DELOVNEGA  | PLAČNI  |
|   UPORABNIKA  |      |   MESTA    | RAZRED  |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA     |B017102   |Direktor/inšpektor|  53   |
|PREPREČEVANJE   |      |OSM        |      |
|PRANJA DENARJA   |      |         |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA NADZOR |B017102   |Direktor/inšpektor|  53   |
|PRIREJANJA IGER NA |      |OSM        |      |
|SREČO       |      |         |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA REPUBLIKE  |B017102   |Direktor/inšpektor|  55   |
|SLOVENIJE ZA JAVNA |      |OSM        |      |
|PLAČILA      |      |         |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA NADZOR |B017102   |Direktor/inšpektor|  55   |
|PRORAČUNA     |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA |B017102   |Direktor/inšpektor|  52   |
|NOTRANJE ZADEVE  |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA    |B017102   |Direktor/inšpektor|  57   |
|ZAŠČITO IN     |      |OSM        |      |
|REŠEVANJE     |      |         |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA |B017102   |Direktor/inšpektor|  53   |
|VARSTVO PRED    |      |OSM        |      |
|NARAVNIMI IN    |      |         |      |
|DRUGIMI NESREČAMI |      |         |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA |B017102   |Direktor/inšpektor|  52   |
|OBRAMBO      |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA    |B017102   |Direktor/inšpektor|  57   |
|IZVRŠEVANJE    |      |OSM        |      |
|KAZENSKIH SANKCIJ |      |         |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT ZA   |B017102   |Direktor/inšpektor|  54   |
|JAVNO UPRAVO    |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|TRŽNI INŠPEKTORAT |B017102   |Direktor/inšpektor|  56   |
|RS         |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA     |B017102   |Direktor/inšpektor|  54   |
|MEROSLOVJE     |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA     |B017102   |Direktor/inšpektor|  55   |
|INTELEKTUALNO   |      |OSM        |      |
|LASTNINO      |      |         |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA VARSTVO |B017102   |Direktor/inšpektor|  55   |
|KONKURENCE     |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|VETERINARSKA UPRAVA|B017102   |Direktor/inšpektor|  56   |
|RS         |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA |B017102   |Direktor/inšpektor|  56   |
|KMETIJSTVO,    |      |OSM        |      |
|GOZDARSTVO, HRANO |      |         |      |
|IN OKOLJE     |      |         |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|AGENCIJA RS ZA   |B017102   |Direktor/inšpektor|  56   |
|KMETIJSKE TRGE IN |      |OSM        |      |
|RAZVOJ PODEŽELJA  |      |         |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|FITOSANITARNA   |B017102   |Direktor/inšpektor|  54   |
|UPRAVA RS     |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|AGENCIJA RS ZA   |B017102   |Direktor/inšpektor|  57   |
|OKOLJE       |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA    |B017102   |Direktor/inšpektor|  55   |
|JEDRSKO VARNOST  |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA    |B017102   |Direktor/inšpektor|  55   |
|POMORSTVO     |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|DIREKCIJA RS ZA  |B017102   |Direktor/inšpektor|  55   |
|CESTE       |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|GEODETSKA UPRAVA RS|B017102   |Direktor/inšpektor|  57   |
|          |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA |B017102   |Direktor/inšpektor|  54   |
|PROMET, ENERGETIKO |      |OSM        |      |
|IN PROSTOR     |      |         |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA |B017102   |Direktor/inšpektor|  52   |
|ELEKTRONSKE    |      |OSM        |      |
|KOMUNIKACIJE IN  |      |         |      |
|ELEKTRONSKO    |      |         |      |
|PODPISOVANJE    |      |         |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA |B017102   |Direktor/inšpektor|  56   |
|DELO        |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|ZDRAVSTVENI    |B017102   |Direktor/inšpektor|  56   |
|INŠPEKTORAT RS   |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA     |B017102   |Direktor/inšpektor|  54   |
|KEMIKALIJE     |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA    |B017102   |Direktor/inšpektor|  54   |
|VARSTVO PRED    |      |OSM        |      |
|SEVANJI      |      |         |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA MLADINO |B017102   |Direktor/inšpektor|  50   |
|          |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA |B017102   |Direktor/inšpektor|  54   |
|ŠOLSTVO IN ŠPORT  |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|ARHIV REPUBLIKE  |B017102   |Direktor/inšpektor|  54   |
|SLOVENIJE     |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA |B017102   |Direktor/inšpektor|  52   |
|KULTURO IN MEDIJE |      |OSM        |      |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
                                «.
3. člen
V drugem odstavku 2. člena pravilnika se tabela »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat), Razpon plačnega razreda: 56–57« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat)
Razpon plačnega razreda: 56–57
+----------------------+-----------+---------------+------------+
| NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA DM | IME DELOVNEGA |  PLAČNI  |
|   UPORABNIKA   |      |   MESTA   |  RAZRED  |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za javno  |B017103  |Generalni   |   57   |
|premoženje in     |      |direktor    |      |
|finančni sistem    |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|zakladništvo     |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za sistem |B017103  |Generalni   |   57   |
|davčnih, carinskih in |      |direktor    |      |
|drugih javnih     |      |direktorata MIN|      |
|prihodkov       |      |        |      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|proračun       |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za javno  |B017103  |Generalni   |   57   |
|računovodstvo     |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za javno  |B017103  |Generalni   |   57   |
|naročanje       |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|policijo in druge   |      |direktor    |      |
|varnostne naloge   |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za upravne |B017103  |Generalni   |   57   |
|notranje zadeve,   |      |direktor    |      |
|migracije in     |      |direktorata MIN|      |
|naturalizacijo    |      |        |      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za državno |B017103  |Generalni   |   57   |
|tožilstvo       |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|evropske politike   |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|bilateralo      |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|globalne zadeve in  |      |direktor    |      |
|politično       |      |direktorata MIN|      |
|multilateralo     |      |        |      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|gospodarsko      |      |direktor    |      |
|diplomacijo      |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|mednarodno pravo in  |      |direktor    |      |
|zaščito interesov   |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|mednarodno razvojno  |      |direktor    |      |
|sodelovanje in    |      |direktorata MIN|      |
|humanitarno pomoč   |      |        |      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   56   |
|logistiko       |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|obrambne zadeve    |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   56   |
|obrambno politiko   |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Obveščevalno     |B017103  |Generalni   |   56   |
|varnostna služba   |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|pravosodno upravo   |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   56   |
|zakonodajo s področja |      |direktor    |      |
|pravosodja      |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za javni  |B017103  |Generalni   |   57   |
|sektor        |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|investicije in    |      |direktor    |      |
|nepremičnine     |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za upravne |B017103  |Generalni   |   56   |
|procese        |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|informatiko in e-   |      |direktor    |      |
|storitve       |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|podjetništvo,     |      |direktor    |      |
|konkurenčnost in   |      |direktorata MIN|      |
|tehnologijo      |      |        |      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za turizem |B017103  |Generalni   |   57   |
|in          |      |direktor    |      |
|internacionalizacijo |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|notranji trg     |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|evropsko kohezijsko  |      |direktor    |      |
|politiko       |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|regionalni razvoj in |      |direktor    |      |
|evropsko teritorialno |      |direktorata MIN|      |
|sodelovanje      |      |        |      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|kmetijstvo      |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za varno  |B017103  |Generalni   |   56   |
|hrano         |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   56   |
|gozdarstvo, lovstvo  |      |direktor    |      |
|in ribištvo      |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za okolje |B017103  |Generalni   |   57   |
|           |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za javne  |B017103  |Generalni   |   56   |
|službe varstva okolja |      |direktor    |      |
|in investicije v   |      |direktorata MIN|      |
|okolje        |      |        |      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za promet |B017103  |Generalni   |   56   |
|           |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|energijo       |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za prostor |B017103  |Generalni   |   57   |
|           |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|infrastrukturo    |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   56   |
|informacijsko družbo |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za delovna |B017103  |Generalni   |   57   |
|razmerja in pravice  |      |direktor    |      |
|iz dela        |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za trg   |B017103  |Generalni   |   57   |
|dela in zaposlovanje |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|socialne zadeve    |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za družino |B017103  |Generalni   |   57   |
|           |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   56   |
|invalide, vojne    |      |direktor    |      |
|veterane in žrtve   |      |direktorata MIN|      |
|vojnega nasilja    |      |        |      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za javno  |B017103  |Generalni   |   56   |
|zdravje        |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|zdravstveno varstvo  |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|zdravstveno ekonomiko |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za visoko |B017103  |Generalni   |   57   |
|šolstvo in znanost  |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|predšolsko vzgojo in |      |direktor    |      |
|osnovno šolstvo    |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   57   |
|investicije      |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za srednje |B017103  |Generalni   |   57   |
|in višje šolstvo ter |      |direktor    |      |
|izobraževanje     |      |direktorata MIN|      |
|odraslih       |      |        |      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za šport  |B017103  |Generalni   |   56   |
|           |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   56   |
|kulturno dediščino  |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni   |   56   |
|ustvarjalnost     |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za medije |B017103  |Generalni   |   56   |
|           |      |direktor    |      |
|           |      |direktorata MIN|      |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
                                «.
4. člen
V drugem odstavku 2. člena pravilnika se tabela »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (sekretariat), Razpon plačnega razreda: 55–56« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Tip osebe javnega prava: ministrstvo (sekretariat)
Razpon plačnega razreda: 55–56
+--------------------+------------+----------------+------------+
| NAZIV PRORAČUNSKEGA| ŠIFRA DM | IME DELOVNEGA |  PLAČNI  |
|   UPORABNIKA   |      |   MESTA   |  RAZRED  |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA   |B017104   |Generalni    |   56   |
|FINANCE       |      |sekretar MIN  |      |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA   |B017104   |Generalni    |   56   |
|NOTRANJE ZADEVE   |      |sekretar MIN  |      |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA   |B017104   |Generalni    |   56   |
|ZUNANJE ZADEVE   |      |sekretar MIN  |      |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA   |B017104   |Generalni    |   56   |
|OBRAMBO       |      |sekretar MIN  |      |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA   |B017104   |Generalni    |   56   |
|PRAVOSODJE IN JAVNO |      |sekretar MIN  |      |
|UPRAVO       |      |        |      |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA   |B017104   |Generalni    |   56   |
|GOSPODARSKI RAZVOJ |      |sekretar MIN  |      |
|IN TEHNOLOGIJO   |      |        |      |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA   |B017104   |Generalni    |   56   |
|KMETIJSTVO IN OKOLJE|      |sekretar MIN  |      |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA   |B017104   |Generalni    |   56   |
|INFRASTRUKTURO IN  |      |sekretar MIN  |      |
|PROSTOR       |      |        |      |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA DELO,|B017104   |Generalni    |   56   |
|DRUŽINO IN SOCIALNE |      |sekretar MIN  |      |
|ZADEVE       |      |        |      |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA   |B017104   |Generalni    |   55   |
|ZDRAVJE       |      |sekretar MIN  |      |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA   |B017104   |Generalni    |   56   |
|IZOBRAŽEVANJE,   |      |sekretar MIN  |      |
|ZNANOST, KULTURO IN |      |        |      |
|ŠPORT        |      |        |      |
+--------------------+------------+----------------+------------+
                                «.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-185/2012/6
Ljubljana, dne 16. marca 2012
EVA 2012-3111-0014
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje in javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti